Meny
Velg avdeling Svane
Postadresse Madla barnehagene, Postboks 355, Forus 4068 STAVANGER Telefon: 51912346 Send oss e-post
Bråde barnehage Storåkerveien 10 4046 Harfsfjord Telefon: 51913180 Send oss e-post
Molkeholen barnehage Madlamarkveien 4 4042 Harfsfjord Telefon: 51 50 88 70 Send oss e-post
Sandal barnehage Fasanveien 19 4042 Hafrsfjord Telefon: 51912340 Send oss e-post
Slåtthaug barnehage Havrestien 12 4042 Hafrsfjord Telefon: 51 91 33 40 Send oss e-post
Hafrsfjord åpen barnehage Regimentsveien 30 4045 Hafrsfjord Telefon: 95 80 28 82. Send oss e-post
Smiodden åpen barnehage Storlomveien 11 4049 Hafrsfjord Telefon: 989 03 426 Send oss e-post
Redaktør: Tron Kjetel Kjørmo

VELKOMMEN TIL SVANE

På avdelingen er det 13 barn og 5 voksne.

Vi som jobber her er: Anne, Siw, Kjersti, Preben og Heidi 

Telefonnummer: 51 91 23 45, mobilnummer  99 10 73 22 

E-post: anne.refsland.tonnessen@stavanger.kommune.no

Smittevernreglene vi alle må forholde oss til denne høsten, kan noen ganger sette bemanningen i barnehagen under press. I dag er det sånn at ansatte må være hjemme med milde luftveissymtomer, de må være hjemme med egne barn som har milde luftveissymptomer, og ansatte som har testet seg må vente på svar før de kan komme tilbake til jobb.  Da kan fraværet i barnehagen noen dager bli svært høyt. På slike dager er barnehagen avhengig av et godt samarbeid med dere foreldre. Som foreldre kan dere bidra gjennom å : skape forutsigbarhet for barnehagen. Si i fra dersom barnet ditt skal ha fri en dag eller om du planlegger å hente tidlig en dag. vise forståelse for at tilbudet som barnehagen klarer å gi enkelte dager, er annerledes enn det dere er vant til.   Når det oppstår utfordringer med bemanningen, vil barnehagen alltid prøve å løse dette på en god måte ved å ta inn vikarer, bytte litt på personalet, vaktsystem og samarbeide, mens barnehagen samtidig ivaretar et godt smittevern.  Likevel kan det skje at barnehagen enkelte dager ikke får det til, og at avdelingen barnet ditt går på må stenge tidligere eller holde helt stengt en dag eller to. Dersom slike situasjoner oppstår, vil vi ha en helhetlig tilnærming til situasjonen og unngå at samme avdeling blir berørt uforholdsmessig.     Vi ber om forståelse for at vi kan måtte bli nødt til å gjøre slike prioriteringer. Sammen skal vi få dette til!    

Hilsen   Monica Buvig Stenseth kommunalsjef barnehage