Meny
Velg avdeling SU Molkeholen
Postadresse Madla barnehagene, Postboks 355, Forus 4068 STAVANGER Telefon: 95056602 Send oss e-post
Bråde barnehage Storåkerveien 10 4046 Harfsfjord Telefon: 51913180 Send oss e-post
Molkeholen barnehage Madlamarkveien 4 4042 Harfsfjord Telefon: 51 50 73 83 Send oss e-post
Sandal barnehage Fasanveien 19 4042 Hafrsfjord Telefon: 51912340 Send oss e-post
Slåtthaug barnehage Havrestien 12 4042 Hafrsfjord Telefon: 51 91 33 40 Send oss e-post
Hafrsfjord åpen barnehage Regimentsveien 30 4045 Hafrsfjord Telefon: 95 80 28 82. Send oss e-post
Smiodden åpen barnehage Storlomveien 11 4049 Hafrsfjord Telefon: 989 03 426 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Fagervik
Det er 10 dokumenter i arkivet.

VELKOMMEN TIL MOLKEHOLEN BARNEHAGE

Avdelingsleder: 51 50 73 83 

E-post: linda.karin.bjerga@stavanger.kommune.no

Åpningstider: 07.30-16.30

SU ÅRET 2022/2023

Solsikkene:

Henriette :  hcosettehelland@gmail.com ( Nestleder)

Blåklokkene: 

Anneli Dyvik:   anneli.dyvik@gmail.com ( Leder) 

Løvehulen:
Pia Hellevik:  piahellevik@gmail.com

Bjørnehiet:
Marte Johanne: Martejohanne88@gmail.com

Samarbeidsutvalget -  Barnehagens samarbeidspartner

Barnehageloven
§4 “ For å  sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.”

Foreldreråd
Foreldreråd består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.
Foreldrerådet skal velge hvem som blir foreldrerådet representant i samarbeidsutvalget, som skal sikre deres fellesinteresser blir ivaretatt og bidra til at samarbeidet skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget
De valgte representanter fra foreldrerådet samarbeider med de ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe blir representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn de øvrige grupper.
I tillegg har barnehagens styrer møte og talerett, men ikke stemmerett.

Samarbeidsutvalgets mandat og rolle
Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene, og er ifølge forskriftene til barnehageloven et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ for partene som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innehold.

Kontakt skapende:
Dugnader, temakvelder og ulike markeringer.0pp

Rådgivende:
Drøfte barnehagens verdi grunnlag samt fastsette årsplan for den
pedagogiske virksomhet, samt fastsettelsen av den valgfrie
planleggingsdagen.