Publisert: 11. september 2023 | Sist endret: 07. september 2023 | Forfatter: Martha Mydland Finsådal

Personalet deltok på kurs om LEK

I Bjørnungen barnehage har vi lek som et av våre satsningsområder, det er derfor viktig å sikre at personalet har god kompetanse på dette området. Som et ledd i dette deltok hele personalet på et kurs på Uia den 31.august. Margareta Öhman som foreleste for oss har forsket på barn og lek gjennom en årrekke, i tillegg er hun psykolog, familieterapeut og barnekulturviter. Hun holdt et inspirerende kurs, der hun bl.a påpekt viktigheten av å være en "lekbar voksen", hvordan vi som jobber i barnehagen kan fremme og utvikle barnas lek, men at vi også kan være til hinder. Vi fikk også en oppfriskning i kunnskapen om hvor viktig leken er for barnas utvikling på så mange områder.