Foreldreråd

Foreldreråd består av alle foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 
I motsetning til Samarbeidsutvalget er ikke foreldrerådet et lovpålagt utvalg.