Skjemaer for medisinering i barnehagen

Vi ber alle foresatte om å be om å få medisin som kan gis utenom barnehagetid. Hvis det ikke er mulig må foresatte fylle ut vedlagte medisineringsskjema. Disse skjemaene må være utfylt før personalet kan gi noen form for medisin. Skjemaene er utarbeidet i samarbeid med kommuneoverlege og helsesøster.

Under her finner dere informasjonsskriv og nødvendige skjemaer for medisinering av barn i barnehage.