Vår barnehage

Bjørnungen barnehage åpnet dørene den 1.januar 2007, da 3 barnehager ble slått sammen og fikk flytte inn i nye ,fine lokaler i Birkenesvegen. Hver av de gamle barnehagene  hadde sitt ulike utgangspunkt for arbeidet som de brakte med seg inn i den nye barnehagen. Ulikhetene dannet grunnlag for den enheten vi er i dag, der vi vektlegger mangfold og inkludering og har et mål om at vi er en barnehage, der alle barna er vårt felles ansvar .Dette dannet også grunnlaget for visjonen vår som er "Ulikhet er en styrke".

Barnehagen er kommunal og har sin beliggenhet like ved Brennåsen. Der har vi skogen rett ved, med vårt eget turområde som er flittig i bruk.  Barnehagen har 5 avdelinger med til sammen 86 plasser. Avdelingene heter: Koala, Isbjørn, Vaskebjørn, Grizzly og Bamsemums. Inneværende barnehageår er det 2 småbarnsavdelinger (Bamsemums og Grizzly) , dette vil variere noe fra år til år etter behov.

Vi ønsker i samarbeid med barnas hjem å bidra til å "skape den gode barndommen" og legger vekt på at barna møter et personale som er tilstedeværende, varme og sensitive i barnehagen. De voksne skal skape trygghet, vise godhet og hjelpe barn i lek og å danne vennskap.
Bjørnungen barnehage har lek, språk/kommunikasjon og sosial kompetanse som satsingsområder. Det betyr at vi legger til rette for barnas lek, tilbyr et godt språkmiljø, og legger vekt på at alle barn skal få være seg selv samtidig som de lærer seg å gi plass til andre

Vi har en egen klubb for de eldste barna, som heter Bjørneklubben. Her får de fordype seg i spesielle områder innen realfag, kunst og kultur, de får reise på tur utenfor barnehagen. De vil også delta i svømmetilvenning med godkjente instruktører i Aquarama denne våren (8 ganger).

Vi er opptatt av at oppstarten og overgangen mellom hjem og barnehage skal være god og trygg. Når barn får barnehageplass i Bjørnungens småbarnsavdelinger, får de et velkomstbrev der de sammen med mor eller far, inviteres til 6 besøk (av ca. 1 time) før sommerferien. Da får de mulighet til å bli kjent med barnehagen, med personalet og med andre foreldre og barn. Rutinene bygger på et dansk forskningsprosjekt, som har vist at det å ha mange besøk gav en positiv gevinst for både foreldre og barn i form av trygghet og relasjonsbygging. I tillegg er det foreldremøte før sommeren, der foreldrene får nyttig informasjon om barnehagens rutiner- og med god mulighet for å spør om alt de lurer på.