Samarbeidsutvalget - SAU

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende, og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. 
Et godt samarbeid mellom foresatte og ansatte i barnehagen er viktig for barna skal trives, lære og utvikle seg.