Vedtekter for barnehager

Vedtektene inneholder opplysninger om for eksempel eierforhold, formål, opptakskriterier, åpningstid og oppsigelsestid.