Digital praksis

Våren 2022 satte vi i gang en kompetanseheving i personalet knyttet til digitale verktøy, og hvordan de brukes i det pedagogiske arbeidet for å støtte opp om barns læreprosesser og for å bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.

Ved bruk av digitale verktøy vil personalet være aktive sammen med barna. Det vektlegges og at digitale verktøy brukes med omhu, og på en slik måte at barna får være kreative og selv skaper noe via digitale uttrykksformer, at de utforsker, leker og lærer. Barnehagen har ulike verktøy tilgjengelig som vil benyttes tilpasset barnas alder/modning:

  • Vi bruker  Bluebot og Beebot som er to ulike,  roboter der barna kan leke og lære programmering.
  • Easi-scope er et trådløst mikroskop med innebygd wi-fi som brukes sammen med i pad. Da undersøker barna alt fra hårstrå til edderkopper, dette er et verktøy som er gøy selv for 2 åringer, og er ekstra fint å ha med på tur.
  • Ulike apper som Book creator (barna lager digitale bøker) og Quiver (barna fargelegger og det fargelagte bildet blir levende)
  • Merge cube som setter sammen den fysiske og digitale virkeligheten- der barnet kan holde hele galaksen i sin hånd.

Målet vårt er:
At det er like naturlig å ta i bruk digitale verktøy som det er å lese en bok.
Alle som jobber i Bjørnungen barnehage, skal kunne ta i bruk ulikt digitalt verktøy i arbeidet med barna.