Ny i barnehagen

Vi er opptatt av at overgangen fra hjem til barnehage skal bli så trygg og god som mulig.

Når barn får barnehageplass i Bjørnungens småbarnsavdelinger, får de et velkomstbrev der de sammen med mor eller far, inviteres til 6 besøk (av ca. 1 time) før sommerferien. Da får de mulighet til å bli kjent med barnehagen, med personalet og med andre foreldre og barn. Rutinene bygger på et dansk forskningsprosjekt, som har vist at det å ha mange besøk gav en positiv gevinst for både foreldre og barn i form av trygghet og relasjonsbygging. I tillegg er det foreldremøte før sommeren, der foreldrene får nyttig informasjon om barnehagens rutiner- og med god mulighet for å spør om alt de lurer på. For barn over 3 år, som får plass på storbarns-avdeling, er rutinen at de inviteres til en besøksdag før sommeren. De er selvfølgelig velkomne til å komme på flere besøk, men erfaringsmessig er deres foreldre i jobb, og har derfor vansker med å ta fri mer enn til et besøk. På 3-5 års avdelingene er det foreldremøte etter oppstart på høsten.  Målet er for begge aldersgrupper å gjøre både barn og foreldre så trygge på barnehagen at det oppleves greit å skilles. Hvor lang tid dette tar, og hvordan denne tryggheten oppnås, er forskjellig fra familie til familie.