Foreldresamarbeid

Samarbeidsutvalget 2023 - 24

Synniva Rasmussen Haarr - Foreldrerepresentant Bjørnebæravd.

Tone Lise Erikstad - Foreldrerepresentant Tyttebæravd.

Tina Sandtveit  - Foreldrerepresentant Blåbæravd.

Tine Arnesen - Ansattrepresentant Blåbæravd.

Gry Homme - ansattrepresentant Tyttebæravd.

Tina Kristensen - ansattrepresentant Bjørnebæravd.

Bjørg Godtfredsen - styrer