Medisinering i barnehagen

Ved medisinering i barnehagetiden, må medisineringsskjema fylles ut. Skjema kan fås i barnehagen eller skrives ut fra denne nettsiden.