Våre ansatte

På denne siden kan du legge ut informasjon om ansatte.
Bjørg Godtfredsen
Enhetsleder
Telefon: 90594503
Tina Kristensen
Pedagogisk leder
Bjørnebæravdelingen
Arleen Wintersborg
Pedagogisk leder
Bjørnebæravdelingen
Ann-Carin Rygh
Fagarbeider
Bjørnebæravdelingen
Tove Falstad
Fagarbeider
Bjørnebæravdelingen
Torhild Bukkholm
Fagarbeider
Bjørnebæravdelingen
Anita Vestberg
Pedagogisk leder
Blåbæravdelingen
Solveig Eklund
Fagarbeider
Blåbæravdelingen
Tine Arnesen
Fagarbeider
Blåbæravdelingen
Emilie Lidtveit
Støtteassistent / fagarbeider
Blåbæravdelingen
Linn Trang Pham
Pedagogisk leder
Tyttebæravdelingen
Gry Homme
Pedagogisk leder
Tyttebæravdelingen
Lisbeth Berge
Pedagogisk leder
Tyttebæravdelingen
Linda Dahl
Fagarbeider
Tyttebæravdelingen
Marit Lunde
Fagarbeider
Tyttebæravdelingen
Michelle Wehus
Støttepedagog
Tyttebæravdelingen
Beate Sødal
Støtteassistent / fagarbeider
Tyttebæravdelingen
Kristine Torkelsen
Spesialpedagog
Tyttebæravdelingen