Velkommen til Voietun barnehage

Voietun er en 3 avdelings barnehage. Vi har en småbarnsavdeling, Bjørnebær, med 15 barn fra 1 - 3 år, og to 18 barns grupper, Tyttebær og Blåbær, for barn i alderen 3 - 5 år.  
Barnehagen ligger sentralt i Voiebyen. Vi ligger tett ved Voieskauen der vi har vår egen gapahuk "Plassen vår", som vi tilbringer mye tid ved. Ellers benytter vi oss av lekeplassene og andedammen i nærområdet vårt. Vår åpningstid er fra 07.00 - 16.30  

Personalet i Voietun har lang erfaring og alle våre faste ansatte er enten pedagoger eller barne- og ungdomsarbeidere. Felles for oss alle er at vi ønsker å gi hvert enkelt barn en trygg og god hverdag med gode opplevelser hvor vi har fokus på vennskap og inkludering, utvikling, lek og læring.