Ny i barnehagen

Slik vil vi motta barnet ditt i barnehagen vår:

I Voietun er vi opptatt av å gjøre overgangen fra hjem til barnehage så god og trygg som mulig. I juni inviteres alle nye barn og foreldre til å komme på besøk for å bli litt kjent med barnehagen og personalet. I tillegg setter vi opp besøksdager hvor foreldre og barn kan komme og være sammen med andre foreldre, barn og personal.

For alle nye foreldre på småbarnsavdelingen inviterer vi til foreldremøte i juni. Her snakker vi om overgang til barnehage og hvordan vi sammen kan skape en god, trygg og forutsigbar hverdag for barnet. Barn er veldig ulike i forhold til hvor lang tid de trenger på å bli trygg. Det er derfor viktig for oss at tilvenningen skjer i tett samarbeid og dialog med foreldrene. Vi har oppstartsamtale en av de første dagene i tilvenningen.