Ny i barnehagen

Slik vil vi motta barnet ditt i barnehagen vår:   
Det er vi som barnehage, i tett samarbeid med dere foreldre, som skal legge til rette for en trygg og god oppstart i barnehagen.  Vi tilpasser rutiner og organiserer tid og rom slik at barna får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Det er de voksnes ansvar å etablere relasjoner til barna, gjennom å være anerkjennende, aktive og tilstedeværende voksne. Vi i barnehagen gir barna tett oppfølging den første tiden, slik at barna kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.   

Før sommerferien inviterer vi nye barn og foreldre til besøksdager i barnehagen. I denne perioden arrangerer vi et foreldremøte for de nye foreldrene.   

Vi har spesielt fokus på lek, vennskap og relasjoner gjennom hele året.