Om oss

Tinnstua barnehage er en av de eldste barnehagene i Kristiansand, og hadde i Desember 2021 50 års jubileum. Barnehagen er plassert på toppen av Tinnheia i naturskjønne omgivelser, vi er opptatt av nærmiljøet vårt og er ofte på tur. Vår nærmeste nabo er Karl Johans minne skole, som vi har et tett samarbeid med. Barnehagen tar imot 60 barn, 39 barn over 3 år og 21 barn under 3 år. Disse er fordelt på fire grupper.   

Barnehagen er miljøfyrtårnsertifisert, noe som gjenspeiler vårt fokus på søppelsortering, matsvinn og miljøvennlige produkter og leker. Barna skal tidlig erfare at vi alle kan bidra til et sunt miljø,  
“Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe”. 
Tinnstua er en mangfoldig barnehage bestående av ansatte og barn fra ulike kulturer, alder og kjønn. Vi verdsetter mangfoldet høyt og ser på dette som en stor ressurs.  
Barnehageåret 22-23 vil vi ha ekstra fokus på lek, dette er nærmere beskrevet under “vårt hovedsatsingsområde”. 
Utover lek har vi også fokus på tilhørighet, sosial kompetanse og språk. 
Opplevelse av tilhørighet, trygghet og trivsel forutsetter at man har venner. Uten trivsel og trygghet er det vanskelig å lære. Hvordan få og beholde en god venn krever sosial kompetanse, som er viktig for trivsel her og nå og videre i livet. En av arbeidsmetodene våre er at ansatte er “tett på” og støtter barna i leken. 
Vi deler barna i mindre grupper for å gjøre det lettere for barna å mestre lek, danne vennskap og gode relasjoner. I mindre grupper kommer ansatte “tettere på” barna og kan hjelpe dem til å videreutvikle leken. Vi har fokus på språkarbeid gjennom hele barnehagehverdagen. 
«Barn vil når de kan» gir oss voksne et stort ansvar for å hjelpe og støtte barn som blir holdt utenfor. Vi arbeider for å forbedre alle barnas sosiale og faglige utbytte og er opptatt av barnas trygghet og trivsel.