Meny
Velg avdeling Troll
Vardeneset barnehage Gamle Dusavikveien 6 4029 Stavanger Telefon: 51912624 / 97530176 Send oss e-post
Smiene barnehage Stølsbrautene 3 4027 Stavanger Telefon: 51913200/97607170 Send oss e-post
Barnehagen Tasta Lindeveien 75 4025 Stavanger Telefon: 51507339 / 92628775 Send oss e-post
Smietunet barnehage Smietunet 80 4027 Stavanger Telefon: 51913433 / 90045232 Send oss e-post
Eskeland barnehage Ulaveien 7 4028 Stavanger Telefon: 51913200 / 97607170 Send oss e-post
Gullfaks barnehage Gullfaksveien 25 4028 Stavanger Telefon: 51913240 / 90192796 Send oss e-post
Postadresse Tastabarnehagene: navn på bygg Postboks 355, Forus, c/o Stavanger kommune, 4067 Stavanger
Redaktør: Eli Mundheim
Velkommen til oss
Velkommen
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Troll er en avdeling med 10 barn fra 0-3 år. 

Pedagogisk leder: Kjerstin Grestad

Barne- og ungdomsarbeider: Snezana Ivandic

Barnehageassistent: Nina Tufte Lunde 

E-post: kjerstin.grestad@stavanger.kommune.no

Telefon: 417 99 810

Fellessamling i gymsalen

Lekbasert læring utvikler barns lyst til å lære, og hjelper oss å nå rammeplanens mål.😊

"Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres i et lærende fellesskap i planlagte pedagogiske
aktiviteter, i lek, samspill og hverdagsaktiviteter. Barna skal i barnehagen utvikle kunnskaper og
ferdigheter gjennom undring, utforskning og skapende aktivitet. Personalet bruker ulikt materiell og
utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i dette arbeidet."(Årsplan 2023-2025)

Vedlagt årsplan for det pedagogiske arbeidet i Tastabarnehagene