Meny
Velg avdeling Knøtt
Smiene barnehage Stølsbrautene 3 4027 Stavanger Telefon: 51913200/97607170 Send oss e-post
Barnehagen Tasta Lindeveien 75 4025 Stavanger Telefon: 51507339 / 92628775 Send oss e-post
Smietunet barnehage Smietunet 80 4027 Stavanger Telefon: 51913433 / 90045232 Send oss e-post
Eskeland barnehage Ulaveien 7 4028 Stavanger Telefon: 51913200 / 97607170 Send oss e-post
Gullfaks barnehage Gullfaksveien 25 4028 Stavanger Telefon: 51913240 / 90192796 Send oss e-post
Postadresse Tastabarnehagene: navn på bygg Postboks 355, Forus, c/o Stavanger kommune, 4067 Stavanger
Vardeneset barnehage Gamle Dusavikveien 6 4029 Stavanger Telefon: 51912624 / 97530176 Send oss e-post
Redaktør: Eli Mundheim
Velkommen til oss
Velkommen
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Knøtt er en avdeling med 10 barn fra 0-3 år. 

Pedagogiske ledere: Valentina Ristic 

Barne- og ungdomsarbeider: Karoline Grastveit

Assistent: Mia Ludvigsen Sande

Lærekandidat: Josefine Haugen Eriksen 

E-post: valentina.ristic@stavanger.kommune.no

Telefon: 99 55 59 26

»Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter.»(Rammeplanen)

Vi jobber med flere  fagområder samtidig, og knytter dem sammen i ulike tema og  i både planlagte og spontane aktiviteter.

 


Sammen skaper vi den gode hverdagen😀

Det er tid for å få en oversikt over barnas ferieuker i sommer. Barna skal i løpet av et barnehageår ha 4 uker ferie, og tre av disse skal være sammenhengende og tas ut mellom uke 25 og 32. 
Barnehagen må ha melding innen 25. april om når barnet skal ha ferie.  
Kommunen kan gjøre unntak fra bestemmelsene når særlige grunner taler for det. Søknad om unntak sendes via epost til avdelingsleder i barnehagen.
Personalet avvikler sin hovedferie i løpet av ukene 25 - 32
Ferien er bindende og eventuelle endringer skal søkes om til virksomhetsleder.
Ta kontakt med avdelingsleder på mail: ida.ellingsen.modal@stavanger.kommune.no eller telefon 926 28 775, dersom dere har spørsmål.


Barnehagedagen ble markert  tirsdag 12. mars og slagordet var "Stedet mitt". Kulturarv er tema. Formålet med dagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen.

Barnehagen=et godt sted å være, for både liten og stor.🌼