Meny
Velg avdeling Vest
Vardeneset barnehage Gamle Dusavikveien 6 4029 Stavanger Telefon: 51912624 / 97530176 Send oss e-post
Smiene barnehage Stølsbrautene 3 4027 Stavanger Telefon: 51913200/97607170 Send oss e-post
Barnehagen Tasta Lindeveien 75 4025 Stavanger Telefon: 51507339 / 92628775 Send oss e-post
Smietunet barnehage Smietunet 80 4027 Stavanger Telefon: 51913433 / 90045232 Send oss e-post
Eskeland barnehage Ulaveien 7 4028 Stavanger Telefon: 51913200 / 97607170 Send oss e-post
Gullfaks barnehage Gullfaksveien 25 4028 Stavanger Telefon: 51913240 / 90192796 Send oss e-post
Postadresse Tastabarnehagene: navn på bygg Postboks 355, Forus, c/o Stavanger kommune, 4067 Stavanger
Redaktør: Eli Mundheim
Velkommen til oss
Velkommen
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vest er en avdeling med 12 barn fra 0-3 år. 

Pedagogisk leder: Stine Hebnes 

Barnehagelærer: Fredrik Frafjord

Barne- og ungdomsarbeider: Thuy Thi Huong Phan

Fagarbeider: Nina Rist

E-post: stine.hebnes@stavanger.kommune.no 

E-post: fredrik.frafjord@stavanger.kommune.no

Telefon: 90 04 88 65

14. mars arrangeres Barnehagedagen 2023. Dagen markeres over hele landet for å synliggjøre hva barna erfarer og opplever i barnehagen. Årets markering setter søkelyset på betydningen av flere ansatte i barnehagen.

Vi takker alle som tok seg tid til å svare på dette barnehageårets foreldreundersøkelse i november-desember 2022. Eskeland har en svarprosent på 74,14% (43 av 58 har svart).
Denne svarprosenten gir oss et noenlunde realistisk bilde av hva dere opplever vi er gode på og hva vi kan forbedre i barnehagen vår. Sammenlagt har dere gitt oss gode tilbakemeldinger, og gjennomsnittet vårt er 4,47 av 5. Vi er ekstra glade for at vi skårer så høyt på barnets trivsel(4,8), barnets utvikling(4,7) og ikke minst relasjon mellom barn og voksen(4,6). Jeg er stolt av samtlige ansatte for den gode jobben de gjør<3
Alle avdelinger har jobbet med sine spesifikke tall, og laget en plan for hvordan de vil fortsette det gode arbeidet/utvikle seg det kommende året. Dette deles med dere foreldre. 
Samarbeidet med dere foreldre er gull verd for å skape den beste barnehagehverdagen for ditt barn<3 

Her kommer noen bilder fra den siste tiden i barnehagen.

Vi har fått tilbake resultatet etter foreldreundersøkelsen dere svarte på i november 2022, og vi er veldig fornøyde. Svarene fra undersøkelsen har vi jobbet med både på avdelingsmøte og personalmøte. Vi har sammen på avdelingen utarbeidet strategier på hvordan vi skal opprettholde det som vi er gode på (grønn) og strategier på hva vi skal bli bedre på (gul). Vedlagt til denne artikkelen ligger et dokument med disse strategiene.