Meny
Velg avdeling Forside
Smiene barnehage Stølsbrautene 3 4027 Stavanger Telefon: 51913200/97607170 Send oss e-post
Barnehagen Tasta Lindeveien 75 4025 Stavanger Telefon: 51507339 / 92628775 Send oss e-post
Smietunet barnehage Smietunet 80 4027 Stavanger Telefon: 51913433 / 90045232 Send oss e-post
Eskeland barnehage Ulaveien 7 4028 Stavanger Telefon: 51913200 / 97607170 Send oss e-post
Gullfaks barnehage Gullfaksveien 25 4028 Stavanger Telefon: 51913240 / 90192796 Send oss e-post
Postadresse Tastabarnehagene: navn på bygg Postboks 355, Forus, c/o Stavanger kommune, 4067 Stavanger
Vardeneset barnehage Gamle Dusavikveien 6 4029 Stavanger Telefon: 51912624 / 97530176 Send oss e-post
Redaktør: Eli Mundheim
Velkommen til oss
Velkommen
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Om oss

Velkommen til Tastabarnehagene!

Tastabarnehagene er en kommunal virksomhet som ble etablert 01.01.2020 og består av seks veletablerte barnehager lokalisert fra indre Tasta til ytre Tasta.

Disse er: 

  • Eskeland barnehage
  • Gullfaks barnehage
  • Barnehagen Tasta
  • Smiene barnehage
  • Smietunet barnehage
  • Vardeneset barnehage 

Hver barnehage har 4 avdelinger hvorav to er 0-3 års avdelinger og to er 3-6 års avdelinger. Smietunet barnehage har en fleksibel avdeling. Tre av barnehagene våre er i nye bygg. Barnehagen Tasta åpnet døren til nybygget sitt i 2019, og Vardeneset og Smiene stod ferdige sommeren 2020. Smietunet og Gullfaks har bygd på nye garderober. Eskeland skal etter planen rehabiliteres innenfor de nærmeste år. Alle barnehagene har godkjente uteområder med plass til lek og læring.   

Det er tett samarbeid mellom barnehagene i virksomheten. Vi har et felles lederteam og mange andre felles treffpunkt som planleggingsdager, personalmøter og ulike komitéer. Vi har høy grad av pedagogtetthet og barnehagene har en høy prosentandel med barne- og ungdomsarbeidere og fagarbeidere. Tastabarnehagene tar imot lærlinger, barnehagelærerstudenter og skolelever gjennom hele året.  

Vi er opptatt av å gi barna et godt pedagogisk tilbud hvor barnets utvikling, trivsel og trygghet står i fokus. Våre verdier er: Engasjement – inkludering – trivsel. Verdiene har de ansatte i alle barnehagene sammen kommet fram til gjennom systematisk arbeid på avdelingsmøter, pedagogisk ledermøter og planleggingsdager. Verdiene har tre formål, de sier noe om hvem vi er, hva vi har og hva vi vil. Verdiene ligger til bunn i alt vi gjør, og hjelper oss å ta gode vurderinger og beslutninger i møte med barna, foreldre og hverandre som kollegaer.      

I Tastabarnehagene serverer vi 3 måltider i barnehagen; frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Vi er opptatt av at barna skal få sunn og variert mat. Vi ser på måltidene som en viktig læringsarena, og personalet skal legge til rette for at måltidet blir en fin stund med gode samtaler.  

Det er kort vei til fine turområder for alle barnehagene, med grøntområder, skog og sjø. Vi benytter oss av nærområdene gjennom hele året til ulike prosjekter og til turer. Naturen er med på å gi barna felles opplevelser og vi ønsker å lære barna å være aktive og bli glad i naturen. Vi er opptatt av å gi barn kunnskap om naturen og nærmiljøet og at barna skal føle tilknytning til nærområdet sitt.