Meny
Velg avdeling Forside
Vardeneset barnehage Gamle Dusevikveien 6 4029 Stavanger Telefon: 51913255 / 90167348 Send oss e-post
Smiene barnehage Stølsbrautene 3 4027 Stavanger Telefon: 51913255 / 90167348 Send oss e-post
Barnehagen Tasta Lindeveien 75 4025 Stavanger Telefon: 51507812 / 91708932 Send oss e-post
Smietunet barnehage Smietunet 80 4027 Stavanger Telefon: 51913433 / 90045232 Send oss e-post
Eskeland barnehage Ulaveien 7 4028 Stavanger Telefon: 51913200 / 97607170 Send oss e-post
Gullfaks barnehage Gullfaksveien 25 4028 Stavanger Telefon: 51913240 / 90192796 Send oss e-post
Postadresse Tastabarnehagene: navn på bygg Postboks 355, Forus, c/o Stavanger kommune, 4067 Stavanger
Redaktør: Lene Lie Kanne
Logg inn
Logg inn

Hei,

Nå nærmer det seg oppstart av nytt barnehageår og i den anledning minner vi om følgende:

* Vi ønsker at kun en forelder/foresatt er med pr. dag ved tilvenning i barnehagen.

* Ingen syke skal møte i barnehagen.

* Vi håndhilser og klemmer ikke voksne- selv om vi gjerne vil:)

Dette er et tiltak for å redusere smitte i barnehagen #korona.

Ved spesielle hensyn ber vi om at det tas kontakt med barnehagen.

Velkommen til oss i Tastabarnehagene.


Hei,

Vi minner om planleggingsdagen fredag 14.august. Alle bygg i Tastabarnehagene holder da stengt!


Grunnet endringer i smittevernveilederne for barnehage og barneskole/SFO er tidligere skriv som ble sendt ut med råd angående tolkning av retningslinjene ved sykdom i barnehage og barneskole nå utdatert.  

Følgende retningslinjer er nå gjeldende:

• Barnehagebarn, elever og ansatte må ikke lenger være hjemme til de har hatt én symptomfri dag etter luftveisinfeksjon. Det holder at allmenntilstanden er god hos barn og elever, og at ansatte ikke lenger har symptomer.

• Noen barn, særlig de under 10 år, kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen eller på skolen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.

• Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.

• Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen eller på skolen. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.

•  Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen/på skolen såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

•  Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende retningslinjer. Ved positiv koronatest følges egne retningslinjer.

Det er tilstrekkelig at foresatt(e) vurderer at barnet er tilbake i god allmenntilstand, legeerklæring er ikke nødvendig selv om barnet etter en gjennomgått luftveisinfeksjon har restsymptomer som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste.

 


For høsten forbereder vi oss på barnehagedrift på gult nivå. Når det gjelder matservering har Tastabarnehagene vurdert dette med bakgrunn i smittevernveilederen.  

Plan for matservering:

Nivå rødt: matboks til alle måltider

Nivå gult: matboks til alle måltider

Nivå grønt: ordinært tilbud  

Vi er fremdeles i unntakstilstand og på nivå gult. Ved gult nivå skal ikke barn dele mat og maten må serveres porsjonsvis. Årsaken til at vi velger matbokser på gult nivå er at måltidet ikke blir en pedagogisk arena. Vi vil at de ansatte er tilstede i sin kohort sammen med barna, og ikke trenge å måtte bruke tid på praktisk organisering rundt matbestilling og matleveranse.

Måltidet i barnehagen er en viktig arena for felleskap og gode samtaler. Dette fokuserer vi på ved gult nivå.

Her kan du lese om gult nivå i smittevernveilederen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/redusert-kontakt-mellom-personer/#gult-niva