Publisert: 18. mars 2024 | Sist endret: 18. mars 2024 | Forfatter: Gitte Syvertsen

Markering av høytider og merkedager i barnehagen

Noe av det fine med å være i et felleskap, som barnehagen er, er at barna får erfare at mangfoldet er en berikelse. Vi er forskjellige og alle har vi noe fint å bidra med inn i felleskapet. Vi trenger hverandre! Vi opplever at kunnskap og refleksjon om våre ulikheter og likheter, er med på å bygge toleranse, respekt og forståelse. Vi jobber for at barna får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på. Målet er at barna utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap.

Vi bidrar derfor til at barna får kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider fra ulike religioner og livssyn. Denne våren er det først den kristne påskens fortelling fra Bibelen vi gjør oss kjent med, før vi senere lærer om muslimenes feiring av Id og ramadan.

I barnehagen får barna kjennskap til grunnleggende verdier i kristen arv og tradisjon, og blir samtidig kjent med høytider og tradisjoner fra andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen.