Bærekraftig utvikling

Vi er en Grønt Flagg -sertifisert barnehage. Det innebærer blant annet at barna sammen med de ansatte setter fokus på ulike tema knyttet til bærekraftig utvikling. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi jobber kontinuerlig for å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftig samfunn. 

På aktivitetsplanen vår står blant annet:
- Vi skal stelle, høste og lage mat av egendyrkede grønnsaker

- Vi har fokus på matsvinn

- Vi har insektshotell som vi passer på og lærer om insektene våre

- Vi sorterer søppel- Vi plukker med oss søppel vi finner på turplassene våre

- Vi gir barna naturopplevelser og blir kjent med naturens mangfold. Vi bidrar til at barna opplever tilhørighet til naturen. Vi lærer av naturen, ønsker å utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan vi kan ta vare på naturen