Publisert: 30. november 2023 | Sist endret: 30. november 2023 | Forfatter: Gitte Syvertsen

Forstå ditt barns perspektiv

Hva påvirker barnet ditt og får det til å gjøre som det gjør? For å forstå må du prøve å se verden gjennom barnets øyne.

Ved å gjøre dette og gi uttrykk for at du vil og ønsker å forstå, gir du også barnet ditt opplevelsen av å være verdifull og viktig. 
Allerede før det lille barnet lærer å snakke, er det helt avgjørende at foreldrene forsøker å forstå den lille. Hva prøver babyen å si med kroppsspråket eller gråten sin? Når barnet ditt opplever å bli forstått og hørt av dere som foreldre, lærer det også å forstå seg selv og verden rundt seg.

Hva ligger bak handlingen?
Det er lett å misforstå barnet hvis vi bare tolker utfra hva han gjør, uten å forsøke å forstå hva han tenker og føler. Det er mye som kan ligge bak når et lite barn kaster skjeen sin i gulvet:
Prøver han å finne ut hvor langt det er ned til gulvet?
Prøver han å si at han er mett?
Ønsker han en reaksjon fra deg?
Synes han at det gir en fin lyd når skjeen treffer gulvet?
Når du skal prøve å finne ut hva som ligger bak det barnet ditt gjør, kan det være oppklarende hvis du prøver å se litt bak selve handlingen. I tillegg til å se og høre det barnet sier og gjør, kan du ta med det du vet om barnets reaksjonsmønster, situasjonen dere er i, og hva som har skjedd tidligere.

Ikke trekk for raske konklusjoner
Barn vet ikke alltid selv hvorfor de gjør som de gjør, og derfor kan vi ikke forvente at barnet kan svare på dette. Som foreldre må vi ofte gjette oss til bakgrunnen for barnets oppførsel.
Som med all gjetting gjelder det å samtidig ikke være for rask til å trekke konklusjoner. Hva barnet tenker, mener og føler – eller hvorfor det gjør som det gjør, kan være ganske annerledes enn det vi tror. Det kan være lurt å utforske litt.
For å forstå hva som foregår, kan det være til god hjelp å se mest mulig av sammenhengen barnet ditt er i:
Hva opplever barnet mitt nå?
Hva kan være grunnene til at barnet mitt gjør som det gjør nå?
Hva er med på å påvirke barnet mitt akkurat nå?
Hvis du var i samme situasjon, hva ville vært til hjelp for deg?

Hva om det var deg?
Har du opplevd hvor fortvilende og frustrerende det kan være å bli misforstått, som når noen tillegger deg motiver du ikke har, eller avskriver deg som sur når du egentlig er lei deg?

Hvilke forventninger har du til barnet ditt?
Klarer du å tilpasse forventingene dine til barnets dagsform og det som ellers skjer i livet hennes?
Å se verden fra akkurat ditt barns ståsted er viktig for å forstå, hjelpe og støtte på en god måte. Men det betyr ikke at det er enkelt å ha en åpen, utforskende samtale og ha forståelse for barnets perspektiv. Det lille barnet som insisterer på å gjøre ting i en bestemt rekkefølge, eller stritter mot «alt» du foreslår, kan være en prøvelse.
En del av å ta barnets perspektiv er også å ha realistiske forventninger til hva barnet ditt kan forstå og forholde seg til. Ting som spiller inn på hvordan vi reagerer, kan være alt fra om vi har sovet og spist nok, til hvor trygge eller opplagte vi føler oss.