Publisert: 05. november 2023 | Sist endret: 05. november 2023 | Forfatter: Gitte Syvertsen

Foreldres medvirkning på barnehagens innhold

Vi i Jordbærveien barnehagen ønsker å legge tilrette for at alle foreldre får medvirke på barnehagens innhold. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnas beste som mål. Sammen har vi et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling.

Barnehagen ønsker å legge til rette for samarbeid og god dialog. Samarbeidet legger vi tilrette for på både individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, men også på gruppenivå gjennom foreldrerådet og SU -Samarbeidsutvalget.

På foreldremøtet i høst valgte dere foreldre deres representanter til SU. Se oversikten i innlegg i Visma. Har dere innspill eller saker dere ønsker at vi tar opp i SU  vennligst meld det inn til deres representant eller til styrer, Gitte, innen tirsdag  07.11.23 kl.15.00.

Takk for godt samarbeid til barnas beste!