Planleggingsdager 2023-24

Planleggingsdager barnehageåret 2023-2024

1. 7.august

2. 25.august

3. 20.oktober

4. 10.mai

5. 21.juni

Barnehagen har stengt disse dagene.