Meny
Velg avdeling Forside
Kolsbergveien 24 4616 Kristiansand
Telefon: 38 11 37 10 Faks: Kolsbergveien 24 Send oss e-post
Redaktør: Hannemor Olsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Innlogging for ansatte
Informasjon til nye foreldre

Til nye foreldre i Hellinga barnehage

Ved oppstart får dere utlevert en del papirer. Noen får dere beholde og noen skal dere fylle ut og levere tilbake til barnehagen. Her vil dere få god informasjon og hjelp av pedagogene på avdelingen.

Relativt tidlig etter oppstart vil dere få innkalling til en førstgangssamtale med en av pedagogene på avdelingen, hvor vi går gjennom noen av disse papirene. Skrivet «viktige opplysninger om barnet» gir oss viktige opplysninger og er et godt utgangspunkt for 1. gangsamtalen.

Taushetsløfte og politiattest: Alle som jobber i barnehagen er pålagt taushetsplikt og må skrive under på et taushetsløfte i forhold til informasjon vedrørende barn, foresatte og personalet. Videre må alle som ansettes legge fram politiattest ved tiltredelse.  Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep.

Samarbeidspartnere: Barnehagen har mange samarbeidspartnere som barnevern, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon, skoler, Universitetet i Agder etc. Foreldre vil alltid bli informert og involvert i saker som gjelder deres barn. Barnehagen har, som en offentlig institusjon, opplysningsplikt til barnevernet, og alle ansatte er informert om dette.

Barnehagens verdiplattform: I Kristiansand er det utarbeidet en felles verdiplattform for alle kommunale og private barnehager, der begrepet ”Kristiansandsbarnehagen” er etablert.  Dette skal gi en større bevissthet om hvem man er og hvor man vil. Vår felles visjon er «ET GODT STED Å VÆRE – ET GODT STED Å LÆRE».

Rammeverket: barnehager og skoler i Kristiansand skal jobbe systematisk for å gi alle barn et så godt læringsmiljø som mulig. Målet er at "Alle barn og unge skal oppleve at de er inkludert i fellesskapet" 

Førstegangssamtale: Barnehagen får oppgitt navn på andre vi kan ringe til dersom foreldre av en eller annen grunn er blitt forhindret i å hente barnet uten at barnehagen har fått beskjed (ulykke, trafikk-kork o.a.). Dersom vi allikevel ikke får tak i noen av disse som står på lista, kontaktes barnevernvakta som overtar ansvaret for barnet. Dette er en sikkerhet for både foreldre, barn og ansatte.(Telefon nr. til barnevernvakta 38 07 54 00)

Henting av barn: Dersom andre enn foresatte skal hente barnet i barnehagen, må personalet få beskjed. Vi leverer aldri barnet ut til andre hvis vi ikke har fått den informasjonen. Dersom dere har glemt å gi oss beskjed, er våre rutiner at vi ringer og sjekker ut med dere. Er det andre som kan hente uten at vi får beskjed hver gang, må avdelingspersonalet få beskjed, så noterer vi oss det.

Ny adresse og telefonnummer: Vi må få beskjed dersom dette endres. Vi har alltid foresattes telefonnummer og adresse i alle førstehjelpsskrin som vi har med på tur, og må sikre oss at listene til enhver tid er oppdatert.

Fremmøte: Vi ber om at barnehagens åpningstid respekteres, og ber om at barnehagen får beskjed innen 0930 dersom barnet ikke kommer/kommer senere i barnehagen (for å unngå at dere kommer til «tom» avdeling).

Sosiale medier: Det blir av og til tatt bilder/filmsnutter av foresatte fra barnehagehverdagen/arrangementer i regi av barnehagen. Dersom bildene/film inneholder andre enn egne barn, familie og ansatte, er det ikke lov å legge dette ut på sosiale medier uten å innhente tillatelse fra de aktuelle foresatte eller ansatte.

Håndvask: Vi ønsker å holde et lavt sykefravær hos barn og ansatte i Hellinga barnehage, og har derfor innført håndvask for ansatte, barn og foreldre før vi går inn på avdelingene. Det henger plakater om dette i garderoben på alle avdelinger  

Sykdom: Barnehagen forholder oss til informasjon vi får fra Smittevernet v/ Samfunnsmedisinsk enhet. Hovedbudskapet er hensynet til barnet selv: «Barnets behov er aller viktigst! Et sykt barn som ikke kan delta i de daglige aktiviteter i barnehagen, vil vanligvis ha det bedre hjemme i ro og fred. Avgjørende her er barnets allmenntilstand, ikke spesielle konkrete symptomer som grønt snørr, feber, øyebetennelse el.lign. Er barnet slapt og dårlig, bør det være hjemme».

Omgangssyke/diaré: Er svært smittsomt. Her anbefales det at barn bør holdes hjemme fra barnehagen 48 timer etter symptomfrihet.

Øyebetennelse: God rengjøring av øyet med fjerning av materie er godt nok. Dersom betennelsen varer mer enn 3-4 dager, og/eller dersom øyet virker rødt og irritert, bør lege oppsøkes.

Lus: Kommer og går med jevne mellomrom. Handler ikke om urenslighet. Lusesjampo benyttes dersom lus/luseegg oppdages. Lusesjampo har ingen forebyggende effekt- for «sikkerhetsskyld» (kjøpes på apotek).

Andre barnesykdommer: Barnehagen forholder seg til skriv fra «smittevernlegen». Disse skrivene blir hengt opp på avdelingene eller levert ut til foreldre når det går barnesykdommer på huset.

Medisinering i barnehagen: Barnehagepersonalet har ingen formell medisinkompetanse. Dersom barnet allikevel må medisineres i barnehagen, må vi ha bekreftelse fra lege om at barnet skal medisineres. Foresatte underskriver papir på dette i barnehagen, og barnehagepersonalet kvitterer ut for at medisinering er utført.

Ulykker i barnehagen: Ved ulykker i barnehagen har vi faste rutiner på hvordan vi skal opptre, og tar selvfølgelig alltid kontakt med foreldre.

Beredskapsplaner: Barnehagen har beredskapsplaner som følger kommunens retningslinjer.

Barn fanger opp mye mer enn vi voksne aner, så om det er noe viktig som skjer i eller rundt familien er det fint om dere informerer oss om det, slik at vi kan møte barn og dere foreldre på en god måte.  Jeg minner om at alle på barnehagen har taushetsplikt, og har skrevet under på denne.

Vikarsituasjonen: Vi gjør vårt beste for å få tak i kjente vikarer når det er fravær i personalgruppa.

Ferie: Alle barnehager har 5 planleggingsdager i året, barnehagene er stengt disse dagene. Kommunale barnehager holder stengt uke 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften. Erfaring viser at enkelte barn tar noe fri i forbindelse med påske. Det samme gjelder for enkelte ansatte. For at vi skal ha nok bemanning, sender barnehagen ut skjema før påske hvor vi ber dere krysse av om barnet kommer eller ikke. Skolens høst og vinterferie setter vi opp lapp i garderoben hvor de som tar fri krysser av.    

Praktisk informasjon:

Merking av tøy: Tøy/sko som ikke er merket er vanskelig for oss å holde orden på. Det holder å skrive med sprittusj (vi er ikke ansvarlig dersom noe forsvinner). Vi ber dere huske å levere tilbake lånte ting.

Måltid: Barna tar med niste til 2 måltider, og litt ekstra hvis barnet skal spise frokost i barnehagen. I tillegg kan de ha med litt ferdig oppkuttet frukt og grønnsaker i boks.  

Vogn: Barnehagen har tvillingvogner i barnehagen, men det kan være lurt å ha med egen dersom barnet sover i vogn. 

Bursdagsfeiringer: Vi markerer fødselsdager uten kaker/is, men med bursdagsbarnet i sentrum dvs. bursdagskrone, bursdagstog med instrumenter og hedersplass i Kongestolen.

Parkering: Alle plassene som er markert med dobbeltstriper er reservert til foresatte for levering og henting av barn. Vær obs når dere henter og leverer. La ikke bilen stå på tomgang

Porten: Det er veldig viktig at dere hjelper oss med å lukke porten etter dere, både morgen og ettermiddag  

Snus: Ikke spytt snusen i barnehagen eller på parkeringsplassen/utenfor barnehagens område.  

Mobiltelefon: Vennligst ikke snakk i mobiletelefonen når dere er inne på barnehagens område.    

Ski og skøyter: Barnehagen har noe skiutstyr og skøyter som kan lånes i helger. Foresatte kvitterer for lån, vi kvitterer ved tilbakelevering.

Tilbakemeldinger: Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger vi får, både det dere er fornøyde med, og det dere er mindre fornøyd med. Det er på bakgrunn av tilbakemeldinger bl.a. fra dere som gir oss muligheter for evt. å endre på praksisen vår. Misforståelser, problemer og irritasjon i forhold til barnehagen løses lettest ved at du snakker med personalet om saken. 

Redigert 10.06.2020