Meny
Velg avdeling Forside
Kolsbergveien 24 4616 Kristiansand
Telefon: 38 11 37 10 Faks: Kolsbergveien 24 Send oss e-post
Redaktør: Elin Kjellingland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Innlogging for ansatte
Samarbeidsutvalget (S.U.)

Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.  Du som forelder kan påvirke innholdet i barnehagen, både for ditt barn og generelt.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. I Hellinga barnehage velger vi 4 foreldre (to fra småbarnsavdelingene og to fra storbarnsavdelingene) og  4 ansatte i tillegg til styrer. Hver høst har vi valg av nye representanter og valg av leder for S.U. Barnehageeier ved styrer skal sørge for at saker av viktighet forelegges både foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Det er styrer som lager innkalling til samarbeidsutvalgsmøtene. Ta gjerne kontakt for innspill til saker til S.U. via foreldrerepresentantene.