Meny
Velg avdeling Forside
Vedlegg
Kolsbergveien 24 4616 Kristiansand
Telefon: 38 11 37 10 Faks: Kolsbergveien 24 Send oss e-post
Redaktør: Hannemor Olsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innlogging for ansatte
Innlogging for ansatte
SKUP - Strategisk kompetanseplan for Kristiansandsbarnehagen

"SKUP" er en felles kompetanseplan for Kristiansandsbarnehagen SKUP. Det overordnede målet med SKUP er å bidra til at Kristiansandsbarnehagen utvikler seg som en lærende organisasjon med en felles verdiplattform. Sammen med pedagogisk leder, har enhetsleder/ styrer et særlig ansvar for at målene i rammeplanen realiseres og kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen sikres. SKUP er et verktøy i dette arbeidet. SKUP prioriterer følgende satsingsområder for Kristiansandsbarnehagen fremover: SPRÅK og LEK med basis i et inkluderende læringsmiljø.  

Oppvekstsektorens hovedfokus fra 2013 til 2016 vil være på utvikling av læringsmiljøet i prosjektet FLiK. Tilnærmet alle barnehager og skoler i Kristiansand deltar i dette prosjektet.

SKUP - Strategisk kompetanseplan for Kristiansandsbarnehagen ligger i menyen på høyre side.

Gjeldende strategisk kompetanseplan forlenges til ny rammeplan er på plass – høsten 2017.