Vi jobber i Søm barnehage

Personalet og vår kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, danning og læring.

Ann Christin Myklebust
Enhetsleder Søm og Askeladden barnehager
Telefon: 90292547
Johanne Marie Omarhaug
Pedagogisk leder
Telefon: 48113154
Kristina Dåbu
Pedagogisk leder
Telefon: 91535179
Marianne Mydland
Pedagogisk leder
Telefon: 48113154
Gry Helen Haugland
Fagarbeider og matressurs
Cecilie Sangvik
Fagarbeider
Kine-Linn Georgsson
Fagarbeider
Synnøve Brattland Dreggvik
Fagarbeider
Hilde Gunn Tverå
Fagarbeider
Gina Kristine Karlsen-Andersen
Lærling
Sabrin Said
Lærling
Brita Danielsen
Assistent
Anne Kari
Spesialpedagog
Linda Gundersen
Fagarbeider 40% og fast vikar