Våre ansatte

Ann Christin Myklebust
Enhetsleder Søm og Askeladden barnehager
Styrer Søm barnehage
Telefon: 90292547
Johanne Marie Omarhaug
Pedagogisk leder
Gry Helen Haugland
Fagarbeider
Cecilie Sangvik
Fagarbeider
Synnøve Brattland Dreggvik
Fagarbeider
Hilde Gunn Tverå
Fagarbeider
Gina Kristine Karlsen-Andersen
Lærling
Bente Lindal
Assistent
Marianne Mydland
Pedagogisk leder
Kine-Linn Georgsson
Fagarbeider
Brita Danielsen
Assistent
Erik Vuong Ta
Pedagogisk leder vikaiat