Bli kjent - oppstart hos oss

Vi i Solstrålen er opptatt av at barnet skal få en best mulig start når de begynner hos oss.  
Vi legger derfor til rette for en “bli kjent” periode før sommeren og foreldreaktiv oppstart i august.
Målet med bli-kjent perioden er å gjøre barn og foreldre så trygge på barnehagen at det oppleves trygt med avskjed. Hvor lang tid dette tar og hvordan denne tryggheten oppnås, kan være ulikt fra familie til familie.
Det er du som forelder som best kjenner barnet ditt, og god dialog med dere som foreldre er viktig både i bli kjent perioden før sommeren og ved oppstart i august.

Denne utvidede bli kjent modellen startet vi med våren 2016, og den er basert på nyere forskning og studier, som viser at denne måten å jobbe med oppstart i barnehagen på, har resultert i tryggere barn og foreldre.  
Vi inviterer alle nye barn til å komme på ukentlige besøk i mai – juni sammen med en forelder (eller ev. annen nær omsorgsperson) for å bli kjent med avdelingen før oppstart i august.
Ved hjelp av disse besøkene blir barnet gradvis kjent med lydene – luktene – de fysiske omgivelsene inne og deretter ute – en til to kontaktpersoner på avdelingen og de andre barna.  
Dere vil få utdelt bilder av personalet på avdelingen, og de oppfordrer vi til at dere bruker i forkant og etterkant av hvert besøk og også før oppstarten i august til å snakke om barnehagen og opplevelsene som har vært den dagen. Noen barn er for unge til å sette ord på dette selv, men det er fint å kunne vise barnet bildene og snakke om barnehagen.
Gradvis vil barnet etter hvert gjenkjenne og kunne gi utrykk for opplevelsene. 
På denne måten blir det ved selve oppstarten i august snakk om et gjensyn, og ikke det å komme til et helt nytt sted.
Vi merker stor positiv effekt av disse besøkene ved oppstart i august.

Foreldreaktiv oppstart bygger på prinsippene i «Trygghetssirkelen» og det innebærer at vi ønsker at dere som forelder setter av fem dager til oppstarten i august, og også ser på muligheten for korte dager for barnet i uke 2. Hvis det ikke er anledning til å sette av denne tiden, er det fint om dere informere oss slik at vi sammen kan planlegge oppstarten for ditt barn utfra de dagene du har mulighet for.
Vi har full forståelse for at det noen ganger kan være en vanskelig kabal å legge.  
Du som forelder er barnets kjente og trygge base når det skal bli kjent i barnehagen.
I starten er det derfor du som er tettest på barnet, og personalet har fokus på å først observere for å bli kjent med barnet - etablere et positivt samspill og trygghet.
Gradvis og i sitt eget tempo blir barnet kjent med personalet på avdelingen, og du som forelder kan etter hvert være i bakgrunnen, mens det er personalet som er tett på barnet og følger det opp.  
Vi legger til rette for et «foreldrerom» i nærheten til avdelingen, der du kan være i de første korte periodene barnet skal være litt alene på avdelingen.

Vi inviterer til foreldremøte før sommeren, det vil bli gitt god informasjon om avdelingen og foreldreaktiv oppstart, samt bli anledning til å stille spørsmål.
Dette foreldremøtet er også kanskje det første møte med andre foreldre på avdelingen, og er en fin vei til å utvide nettverket sitt og bli kjent i nærmiljøet.
Vi inviterer også til en bli kjent samtale før sommeren, der du som forelder kan formidle viktig informasjon om barnet til oss i barnehagen. 
Utfyllende og mer detaljert informasjon om foreldreaktiv oppstart vil bli gitt skriftlig når man får plass i barnehagen, og på foreldremøtet på våren.
Ta også gjerne kontakt med enhetsleder om det er spørsmål eller tanker rundt oppstart hos oss.