Planleggingsdager

Planleggingsdager for barnehageåret 2023-2024

20. Oktober 2023

02. Januar   2024

03. Januar   2024

10. Mai        2024

26. Juni       2024