Solstrålen Barnehage

Vi er en liten barnehage i et oversiktlig miljø. Vi har lokaler som egner seg for god organiseringer slik at barnet ofte får være i mindre grupper. Bygget rommer ulike rom i tillegg til rommene på avdelingene. Vi har vi har f eks språkrom med en stor og god sofa som innbyr til høytlesing. Her har vi også spill, bibliotek med kvalitetsbøker og annet språkmateriell lett tilgjengelig. Her kan barna også være sammen i en liten gruppe hvis de skal programmere Bee - Botene til å utforske og gjøre spennende ting. Vi har også puterom med tjukkas mm

Den fine utelekeplassen vår er nylig utvidet og oppgradert! På store deler av det nye uteområdet vårt er det spennende skog og kupert terreng som gir barna gode muligheter til allsidig lek og bevegelse. Vi kan studere insekter og småkryp, plukke blåbær og andre bær og utforske naturen. Vi har også en grillhytte og bålplass der vi kan tenne opp bål. Barnehagen benytter også andre naturskjønne områder av nærområdet på turdager.

Hovedtemaet vårt er bærekraftig utvikling med fokus på naturglede - matsvinn - kjøkkenhage - fra jord til bord.