Samarbeid med Aquarama - vanntilvenning

Vi er så heldige å ha et godt samarbeid med Aquarama.
Siste året før skolestart får førskoleklubben vår være med på et vanntilvenningskurs.
Målet med kurset er at barna skal bli glad i, og trygge i vannet.
Gjennom lystbetont lek øver barna seg på å få vann i ansiktet, flyte på magen og ryggen, synge og gjøre bevegelser i vann, øver på beinspark, prøver seg på å se under vann og dykker litt for de som klarer det. 
Dette er en verdifull og god erfaring å ta med seg videre som vil hjelpe og trygge dem i møte med vann.