Publisert: 09. august 2023 | Sist endret: 09. august 2023 | Forfatter: Fabian

Barnehagens viktige samfunnsoppdrag

I barnehagen skal vi "fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering" (Lov om barnehager).
Da trenger vi kunnskap om hverandre, og gode relasjoner. Vi må hjelpe barna å forstå hvordan verden faktisk er. 
Kristiansandsbarnehagen har en blogg der det i juni ble lagt ut en artikkel om barnehagens arbeid med mangfold, som foreldre også anbefales å lese. 

Små barn av regnbuen