Meny
Velg avdeling Forside
Måkeveien 3 4580 Lyngdal
Telefon: 38 34 60 04 / 97157271 Faks: - Send oss e-post
Redaktør: Ragnhild Limmesand
Barnehageplass 2021/2022

Barnehageplass 2021/2022

Det er tid for å søke barnehageplass og felles søknadsskjema for alle barnehagene finnes på Lyngdal kommunes hjemmeside, https://www.lyngdal.kommune.no/ - Her finner dere informasjon om den enkelte barnehage.

Alle må søke elektronisk. Søknadsfrist er 1.mars 2021

Hjelp kan fås ved henvendelse til barnehagemyndighet 47 64 23 60

Barn som har plass i dag og som ønsker å beholde denne uten endring trenger ikke søke på nytt. Barn som ønsker endringer i oppholdstid eller evt. bytte av barnehage søke om det nå.

Det er viktig at alle som ønsker barnehageplass kommende barnehageår søker innen fristen. Det gjelder for alle barn født innen utgangen av november 2020. Skal et barn ha rett til barnehageplass, må søknaden være sendt innen fristen.

Barnehageloven § 16 Rett til plass i barnehage                                                                                                Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyllet ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måned barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen

Søknadsfrist 1.mars 2021

Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke med i hovedopptaket.

 

Barnehagemyndighet