Publisert: 28. juni 2023 | Sist endret: aldri | Forfatter: Helle Schiøtz

Barnehagens viktige samfunnsoppdrag

Vi skal "fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering". (Lov om Barnehager)
Da trenger vi kunnskap om hverandre, og gode relasjoner. Vi må hjelpe barna å forstå hvordan verden faktisk er. 
Kristiansandsbarnehagen har en blogg der det 26.6 ble lagt ut en artikkel som foreldre også anbefales å lese. 

Små barn av regnbuen (krsbarnehager.blogspot.com)