Om Skårungen barnehage

Karuss og Skårungen er to barnehager i en enhet, med felles ledelse.  Helle Schiøtz er enhetsleder og Magnhild Hovet er styrer for Skårungen. Magnhild er styrer på Skårungen og vil ha hovedansvar for daglig drift av den barnehagen. Helle vil ha ha hovedansvar for daglig drift av Karuss. Sammen fungerer de som et leder team for begge husene i enheten. Barnehagene samarbeider og har mange aktiviteter og personalarbeid felles.

Skårungen barnehage stod ferdig i 1993 og ligger på Storenes. Den ligger idyllisk plassert ved sjøen med fine naturomgivelser. Bragdøya ligger bare 10 minutters båttur fra barnehagen. Biblioteket, Auglandsbukta, Pers Hage, Kjosdalen, idrettsplassen og Vågsbygd kirke er innenfor gangavstand. Barnehagen har en variert lekeplass med trær til å klatre i, kupert terreng og utfordringer for barn i alle aldre.

Til sammen tilbyr vi daglig plass til 51 barn i Skårungen barnehage. Vi har 12 årsverk knyttet til barnehagen.

Barnehagen har tre avdelinger:  
Krabbe har 15 plasser for barn i alderen 1-3 år. Krabbe har minst en turdag i uka i nærområdet. På våren har Krabbe turer til Bragdøya. To dager i uka deles gruppa i mindre grupper for planlagte aktiviteter, lek og turer. 

Makrell har 18 plasser for barn i alderen 3-6 år. Makrell er en gruppe med utvidet turtilbud. Avdelingen har to turdager i uka til Bragdøya. Avdelingen deles i mindre grupper flere dager i uka for aktiviteter, samling og lek. De eldste barna har skoleklubb en formiddag i uka.  

Bragdøya har 18 plasser for barn i alderen 3-6 år. Bragdøya er en naturgruppe med base på Bragdøya tre dager i uka. Her har vi en gapahuk, lavvo og svært gode boltremuligheter i naturen. Vi har egen avdeling i brakka på Skårungen som vi noen ganger benytter før og etter Bragdøya, og når vi har innedager på land. Bragdøyagruppa driver store deler av sitt pedagogiske arbeid som temaarbeid, språk-, leke- og lesegrupper i naturen på Bragdøya. De eldste barna har skoleklubb en formiddag i uka.  Skoleklubbene på Bragdøya og Makrell samarbeider.

Barnehagen har åpent fra 7.00 - 16.30 hver dag.

Alle avdelingene har sin egen mobiltelefon, i tillegg til fasttelefonnummer som man kan ringe og få tastevalg for leder eller avdelingene. For å ringe direkte til avdelingen eller sende melding bruker dere disse numrene:

Skårungen barnehage:38 11 37 20

Avdeling Krabbe: 46 42 34 04

Avdeling Makrell: 46 42 34 03

Avdeling Bragdøya: 48 03 52 19

I Karuss og Skårungen barnehageenhet er uteliv og livsmestring en viktig ramme for det daglige innholdet og vår pedagogiske praksis. I tråd med verdigrunnlaget for Kristiansandsbarnehagen og Rammeplanen ønsker vi å sette søkelyset på at alle barn og unge skal oppleve at de er inkludert i fellesskapet. 
Gjennom aktive, deltakende og reflekterte voksne kan mye av barnehagens aktiviteter gjøres ute når vær og temperatur tillater det. Vi bruker uterommet bevisst i vårt pedagogiske arbeid. Gode felles opplevelser i naturen er med på å styrke opplevelsen av inkludering og fremmer livsmestring. Uterommet er romslig og konfliktdempende, og nærværende voksne bidrar til at alle blir inkludert i lek og samspill.    
Vi ønsker å legge til rette for at barna føler seg inkludert i fellesskapet gjennom arbeid med relasjonsbygging, felles aktiviteter og tid til den gode leken. Naturen og uterommet er et godt utgangspunkt for arbeid med livsmestring gjennom bevegelsesglede, varierte uteområder som innbyr til god lek og frihetsfølelsen barna kan oppleve når de får leke ute i naturen.    
Rammeplanen fremhever livsmestring i barnehagen hvor det vektlegges at barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Vi ønsker å fremme barnas fysiske og psykiske helse i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.