Ny i barnehagen

I Karuss og Skårungen blir alle nye familier invitert til besøk før sommeren. På første besøk får barnet og foresatte hilse på de ansatte og blir vist rundt i barnehagen. På senere besøk kan barnet sammen med foresatte komme og leke med barna på avdelingen.

Mål for arbeidet:

Alle barn i Kristiansand sikres en god oppstart, og får en trygg tilknytning til viktige voksne i barnehagen.

oppstart i barnehagen:

Foreldre skal som utgangspunkt være tilstede hele første uka.

Trygg voksen fra barnehagen er tett på, foreldrene er aktive med sitt barn.

1.dag: Barn og foresatte kommer til avtalt tid og blir møtt av en ansatt på avdelingen. Dato og klokkeslett avtales på besøksdag, per telefon, eller per e-post. Første dagen vil vi at barn og foreldre skal være i barnehagen 1-2 timer. Foreldre har ansvar.

2. dag: Kort dag, 2-3 timer, foreldre har ansvar.

3. dag: Litt lenger dag, det vurderes om barnet skal sove i barnehagen. Foreldrene er med.

4.dag: Foreldre er fremdeles med hele tiden, men kan forsøke å trekke seg litt unna en liten stund. Viktig at ikke dagen blir for lang.

5. dag: Foreldre er med, men kan gå fra barnet litt lengre. En trygg voksen fra barnehagen overtar gradvis ansvar og oppgaver.

Uke 2, dag 1: Det er viktig å bruke god tid etter helga, da har det vært et brudd. Trygge voksne (foreldre, besteforeldre, andre), må være med eller tilgjengelige ved behov.

Utover uke 2: Barnet bør ha kortere dager. Det vurderes om foreldre/trygghetsperson må være med.

Kort tid etter oppstart avtaler vi en oppstartssamtale mellom pedagog og foresatte. Vi legger vekt på å gi god tid til tilvenning og en trygg start for både barn og foresatte.  

Forskning viser at de første dagene i barnehagen er svært viktig for å oppnå og skape trygghet for barnet i barnehagen. Den tryggheten kommer ved at foreldre tar seg god tid sammen med barnet de første ukene. Vi ønsker å ha en god dialog med foresatte, slik at vi får en god tilvenning for alle barn.