Persille

På Persille går de minste barna i barnehagen. Persille har 15 barn og fem voksne.