Om barnehagen

 

Møllestua barnehage er en kommunal heldagsbarnehage med seks som sto ferdig 1.juli 2011. Barnehagen har 100 plasser for barn i alderen 1 - 5 år. 
Barnehagen har seks avdelinger: 

Avdeling Timian har 15 plasser for barn i alderen 1-3 år
Avdeling Persille har 15 plasser for barn i alderen 1-3 år
Avdeling Basilikum har 15 plasser for barn i alderen 2-5 år.
Avdeling Mynte har 15 plasser for barn i alderen 2-5 år.
Avdeling Rosmarin har 18 plasser for barn i alderen 3-5 år.
Avdeling Oregano har 18 plasser for barn i alderen 3-5 år. 

Barnehagen har flere funksjonsrom: formingsrom, musikkrom, IKT-rom, vannlekerom, et pedagogisk kjøkken og et rom for fysisk utfoldelse .
Barnehagen har åpent fra 7.00 - 16.30 hver dag.
Utelekeplassens utforming og lekeapparater gir mulighet for varierte aktiviteter og lek for barn i alle aldre. Alle barna er på tur hver uke.