Meny
Velg avdeling Forside
Besøksadresse: Boremarkveien 2, 4032 Stavanger Postadresse: Postboks 355, 4067 Stavanger Vis på kart
Telefon: 51913700 Faks: Merk epost med barnehagens navn Send oss e-post
Redaktør: Tove Erna Belland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

 Velkommen til Jåttå barnehage

Jåttå barnehage er en kommunal barnehage som holder til i Hinna bydel i Stavanger.

Vi har 16 avdelinger fordelt på 4 fløyer. Vi har egen kokk og et fantastisk flott uteområde.

Vår Visjon er: Vi kan se barnet innenfra

For å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning må vi kunne se barnet innenfra og dermed støtte barnas behov for tilknytning og utforskning. Det vi investerer av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna. Barn som blir sett innenfra:

- Får god selvfølelse

 - Blir robuste og selvstendige

 - Utvikler sosial kompetanse

- Opplever mestring og glede

- Undrer seg og får lyst til å lære

- Utvikler ansvarlighet

- Utvikler god psykisk helse

 

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det i november 2019 vedtatt nye vedtekter for barnehagene i Stavanger Kommune. Nye vedtekter gjelder fra 1. januar 2020. 

Vedtektene gir generelle bestemmelser om driften av barnehagene.

https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/barnehageplaner/vedtekter-for-kommunale-barnehager-i-stavanger-kommune_oppdatert05.01.2018.pdf


Stavanger kommune har fått innovasjonsmidler for å tilpasse og ta i bruk et vurderingsverktøy for prosesskvalitet/samspillskvalitet i Stavangerbarnehagen. Verktøyet skal hjelpe oss å synligjøre kvaliteten barna møter i barnehagen og tar utgangspunkt i de ansattes samspill med barn. Verktøyet heter SSTEW (Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being) og er utviklet i England av anerkjente forskere.

I første omgang skal avdelinglederne Carina og Bjørghild få opplæring i verktøyet. Denne foregår i uke 2 2020. En del av opplæringen er øvelse, og for å øve oss skal vi prøve ut verktøyet og observere på ulike avdelinger i Jåttå barnehage onsdagen og torsdagen i uke 2. Disse dagene vil også  to avdelingsledere fra en annen virksomhet og fire rådgivere fra Oppvekst og utdanning øve seg i Jåttå. De avdelingene det gjelder vil få nærmere beskjed på månedsbrevene.

 Barnehage, ressurssenteret for styrket barnehagetilbud, skole og PPT har gått over til å bruke et digitalt arkivsystem

Tusen takk til alle foreldre, barn og personale som bidro til at årets FN-kafe ble en god opplevelse! Inntektene fra salg av kunstverk og kafe ble 20 000 kr, og disse går til Indiaforeningen som støtter jenters utdanning generelt og fadderbarnet vårt Abiya spesielt. I tillegg til å bidra til dette er FN-kafeen også en gylden mulighet til å styrke samarbeidet mellom foreldre og barnehagen og skape vi-følelse for avdelingene. Det er godt å se på barnas forventninger på forhånd og gleden når de får delta sammen med foreldrene, og kanskje også opptre med sang som noen avdelinger gjorde.

Solklubben, som er våre 5-åringer, "barnehageavsluttere", bidro så flott med et ekstra ansvar denne dagen. De var blant annet med på forberedelsene med å rydde avdelingen, dekke bord og lage plakater til kafeen. På selve dagen var de med  på salg i kaffeene. Gjennom dette arbeidet fikk de blant annet "utforske og gjøre seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteteter" og "undersøker og få erfaring med løsning av matematiske problemer og oppleve matematikkglede" (Rammeplanen).

 I dag holder barnehagen kurs med tema "Likeverdig lek for alle?" fra kl 12-15. Det kommer ca 80 deltakere til kurset, så det vil derfor bli en del ekstra biler i parkeringsanlegget, og økt trafikk i 15-tiden. Hvis du har anledning til å sykle eller gå når du henter, slipper du garantert å stå i kø!Vi ønsker hjertelig velkommen til årets FN-kafe i ettermiddag fra kl 15-16. Arrangementet er for foreldre og søsken og foregår på avdelingen. Vi har salg av kunstverk som barna har laget, og kafe med salg av kaker og boller. Vi har vipps i år! Inntektene går til Indiaforeningen som støtter blant annet jenters utdanning i India. Vi har et fadderbarn som heter Abiya Binu. FN-kafe er et årlig arrangement for foreldre og en gylden anledning til å bli bedre kjent med hverandre. Barna og personalet gleder seg til å være sammen med dere! Vi oppfordrer de som kan til å gå eler sykle til barnehagen i ettermiddag.

Velkommen til foreldremøte. Tema; Barns vennskap; barnehagens- og foreldrenes rolle. Rammeplanen fremhever viktigheten av lek og vennskap, og nyere forskning beskriver også hvordan foreldre kan bidra i dette viktige arbeidet.


Har du krav på lavere pris på foreldrebetalingen?

Familier som samlet tjente mindre enn 548 167 kroner i fjor har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet.

Dersom familien tjente mindre enn 193 766 kroner i fjor er barnehagetilbudet gratis.

Gjelder dette din familie kan du søke om redusert betaling.

Søknadsskjema finner dere ved å følge lenken

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/pris-og-betaling/

Søknadene vil bli behandlet når skattemeldingen for 2018 er ferdig i slutten av juni måned

Minner også på at alle som har hatt redusert foreldrebetaling inneværende barnehageår må søke på ny om moderasjon for kommende barnehageår.


16. mai feiring til stor glede og begeistring for store og små

Alle barn m/familie i Jåttå barnehage er velkommen til å være med å gå i 17.mai tog på Hinna.

Oppmøte på kunstgressbanen, Hinna stadion kl. 09.45.

Toget starter kl.10:00. Jåttå barnehage skal gå helt bakerst i toget, se etter en hvit fane med logoen til Jåttå barnehage.

Barnehagene går en litt kortere rute enn skolene.

Vel møtt😊

Mvh FAU