Meny
Velg avdeling Forside
Hovedadresse Besøksadresse: Boremarkveien 2, 4032 Stavanger Postadresse: Postboks 355, 4067 Stavanger Telefon: 51913700 / 907 54 384 Faks: Merk epost med barnehagens navn
Styrers stedfortreder Bjørghild A Hamre 51913040 / 99298735 Send oss e-post
Virksomhetsleder Vegard Gjerstad-Sørensen 93245831 Telefon: 93245831 Send oss e-post
Redaktør: Vegard Gjerstad-Sørensen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

 Velkommen til Jåttå barnehage

Jåttå barnehage er en kommunal barnehage som holder til i Hinna bydel i Stavanger.

Vi har 16 avdelinger fordelt på 4 fløyer. Vi har egen kokk og et fantastisk flott uteområde.

Vår Visjon er: Vi kan se barnet innenfra

For å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning må vi kunne se barnet innenfra og dermed støtte barnas behov for tilknytning og utforskning. Det vi investerer av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna. Barn som blir sett innenfra:

- Får god selvfølelse

 - Blir robuste og selvstendige

 - Utvikler sosial kompetanse

- Opplever mestring og glede

- Undrer seg og får lyst til å lære

- Utvikler ansvarlighet

- Utvikler god psykisk helse

 

Den nasjonale refleksdag 21.10.21

Årets foreldreundersøkelse blir sendt ut fra barnehagen i løpet av uke 44.

Det er bare en av dere foresatte som får tilsendt lenke til undersøkelsen, hvem dette er har avdelingen hvor ditt barn går oversikt over. Fint om du sjekker med avdelingen at vi har riktige opplysninger, og at du blir klar over hvem av dere foresatte som får tilsende lenken.

Håper at alle svarer på undersøkelsen når den kommer, dette er viktig for vårt videre arbeid i barnehagen.


Vi hilser ny virksomhetsleder hjertelig velkommen til Jåttå barnehage! Vegard Gjerstad-Sørensen hadde sin første arbeidsdag hos oss i dag. Vi håper han vil trives hos oss og gleder oss til å bli bedre kjent!

Rammeplanen for barnehager legger opp til at barnets fysiske og psykiske helse skal fremmes i
barnehagen, og de skal få en begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene
(barnekonvensjonen). Fokus på følelse av egenverd og forebygging av krenkelser er sentralt i dette.
I forhold til barnehagens fagområder, fremkommer det at barnet skal bli kjent med egne behov og
få kjennskap til menneskekroppen. De skal bli trygge på egen kropp, og få støtte til å sette grenser
for egen kropp. Rammeplanen sier videre at personalet skal «bidra til at barna utvikler et bevisst
forhold til retten å bestemme over egen kropp og respekt for andres grenser». I tillegg skal
personalet ha «et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle
overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Barnehagen arbeider systematisk i
forhold til dette på flere områder. Ett av tiltakene denne barnehagen vil gjøre denne våren, er å gi
de eldste barna i barnehagen kjennskap til vold og seksuelle overgrep gjennom tilpasset,
pedagogisk tilrettelagt opplegg.
Vil vite-samlinger vil bli gjennomført i Jåttå barnehage. Opplegget er kvalitetssikret faglig og juridisk. Selve samlingene vil
bli gjennomført av ansatte som arbeider i barnehagen som har fått opplæring i dette. 
Barna vil bli ivaretatt på best mulig måte.
Foresatte vil bli orientert i etterkant samme dag når denne samlingen er gjennomført.
For mer informasjon, se
www.jegvilvite.no

I dag har vi hatt en super 10 års barnebursdag for Jåttå barnehage.

Vi har har stor felles samling i amfiet. Takk til Solklubben som hadde et spesielt ansvar for sang og pynting.


Jåttå barnehage åpnet i 2011, og har derfor 10-årsjubileum i år! Vi markerer dagen den 22. september med stor bursdagsfest for barna, personalet og noen inviterte gjester fra Stavanger kommune og UiS. Bursdagsfesten er planlagt sammen med Solkubben, og de deltar også aktivt i gjennomføringen. De har blant annet laget invitasjonen, og bursdagsplakater med velkommen på ulike språk. Vi kommer til å ha samling med  alle barna ute på formiddagen med bursdagssang og overraskelser. Her skal Solklubben opptre med to sanger. Til lunsj spiser vi pølse og is som seg hør og bør på en bursdag. Vi håper på en fin markering sammen med barna!

Vi ønsker Vegard Gjerstad Sørensen velkommen som ny virksomhetsleder i Jåttå universitetsbarnehage kommende år. Han tiltrer i stillingen 1.10.
I og med at han tiltrer om en måned vil det ikke være nødvendig med en annen ansvarlig virksomhetleder i september.

Bjørghild Hamre er styrers stedfortreder og vil ha ansvaret denne måneden. Jeg vil være tilgjengelig dersom barnehagen har behov for det. 

 

 


Virksomhetsleder Tove Erna Belland starter i ny stilling som Universitetslektor på UiS fra 1.9. Jeg vil igjen takke for godt samarbeid og ønske alle barn, foreldre og ansatte masse lykke til i tiden som kommer. Jeg er svært stolt av å ha vært en del av barnehagen fra vi startet for 10 år siden. Jåttå universitetsbarnehage en god barnehage hvor både barna og ansatte trives godt. Jeg kommer til å savne mange dyktige ansatte og flotte barna og foreldre. 

Ansettelsesprosessen for ny virksomhetsleder for kommende år, er nesten i havn. Dato for når ny virksomhetsleder tiltrer er ikke helt avklart, men inntil videre vil Bente Sjøthun, virksomhetsleder i Auglendsbarnehagene ha det helthetlige og overordnede lederansvaret. Avdelingsleder Bjørghild Hamre er stedfortreder, så hun kan kontaktes ved behov. Det er gode system og mange dyktige ansatte i barnehagen, så det kommer nok til å gå veldig bra!


Denne dagen er barnehagen stengt.

Referatet fra felles foreldremøte for nye barn/foreldre som ble arrangert på Teams 10.06.2021 finner dere under "Meny" "foreldremedvirkning".

Menyknappen ligger oppe på venstre side under Jåttå barnehage.