Meny
Velg avdeling Forside
Hovedadresse Besøksadresse: Boremarkveien 2, 4032 Stavanger Postadresse: Postboks 355, 4067 Stavanger Telefon: 51913700 Send oss e-post
Styrers stedfortreder Bjørghild A Hamre 51913040 / 92298735 Send oss e-post
Virksomhetsleder Erlend Norheim 51913039 / 404 74 591 Send oss e-post
Åpningstider i Jåttå barnehage Hverdager fra kl. 07.30 - 16.30 Stengt alle helligdager
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

 Velkommen til Jåttå barnehage

Jåttå barnehage er en kommunal barnehage som holder til i Hinna bydel i Stavanger.

Vi har 16 avdelinger fordelt på 4 fløyer. Vi har egen kokk og et fantastisk flott uteområde.

Vår Visjon er: Vi kan se barnet innenfra

For å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning må vi kunne se barnet innenfra og dermed støtte barnas behov for tilknytning og utforskning. Det vi investerer av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna. Barn som blir sett innenfra:

- Får god selvfølelse

 - Blir robuste og selvstendige

 - Utvikler sosial kompetanse

- Opplever mestring og glede

- Undrer seg og får lyst til å lære

- Utvikler ansvarlighet

- Utvikler god psykisk helse

 

Det nærmer seg sommer og avslutning av et flott barnehageår. Tradisjonen tro inviterer vi derfor sammen med FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) til sommerfester i Jåttå universitetsbarnehage.
Når?
Onsdag 5.6.24 kl 15.00  (festen starter presis 15.00)
for Vest med Åkeren, Markå, Hagen og Engen og Nord med Straen, Holmen, Vågen og Buktå

Torsdag 6.6.24 kl 15.00 (festen starter presis)
for Sør med Tunet, Haugen, Nuten og Berget og Øst med Gliden, Flaten, Kneikå og Stadion

Hvor?
Amfiet ute. Husk gode klær til all slags vær!

Sommerfestene starter med en samling i amfiet hvor Solklubbkoret og avdelingene synger noen sanger. Foreldrene sitter i trappene i amfiet. Etter opptreden tar foreldrene over ansvaret for sine barn (vi roper opp avdelingsvis for å få til en god overlevering).
FAU arrangerer pølser og kaker til alle og tar 50 kr i inngangspenger per familie for å dekke mat, drikke og kaker. Betaling via vipps på selve dagen på nummer 502018.
Det vil bli hengt opp lapp på hver avdeling for påmelding til kakebidrag.
Vi får mange besøkende disse dagene så vi oppfordrer alle som kan til å gå eller sykle for å unngå parkerings- og eller trafikkutfordringer. Det er også lurt å være ute i god tid slik at alle får med seg starten kl 15.00.
Vel møtt til alle!
Vi gleder oss!
Hilsen barn og personal i Jåttå universitetsbarnehage

Ved nytt barnehageår, som i år starter 15.8.24, flytter våre 3-åringer fra vest og sør til nord og øst – fra 0-3-årsavdelinger til 3-6-årsavdelinger. Alle har blitt informert på epost fra pedleder på 0-3 om hvilken avdeling barna skal flytte til. Ved flytting til stor avdeling må vi både se på hvor mange ledige plasser vi har på stor avdeling og foreta pedagogiske vurderinger, slik at vi gir et likeverdig tilbud på alle avdelinger. Av og til flyttes gruppene samlet til ny avdeling og av og til deles de opp.

Stavanger kommune vil for kommende barnehageår opprette en automatisk søknad om redusert foreldrebetaling for de barna som allerede har et vedtak om lavere pris i 2023/2024. Roboten vil sjekke husholdningen samlede inntekter og opprette en søknad. De som har inntekter under inntektsgrensen vil motta et vedtak og de som har inntekt over grensen vil motta et avslag.

Hvem må registrere søknad i Vigilo selv?
* Nye barn i barnehagen - også søsken som begynner til høsten, selv om eldre søsken har vedtak.
*De som har hatt endringer i husholdningen som har betydning for retten til redusert betaling.

Søknaden kan registreres i Vigilo etter 1. juni 2024.

Dere kan lese mer om priser og betaling for barnehageplass i Stavanger kommune her: https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/pris-og-betaling/

Vi er i gang med årets opptak til barnehagen, og hilser derfor nye barn og foresatte velkommen til Jåttå universitetsbarnehage! Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Dere skal ha fått tilsendt velkommenbrev, informasjonshefte og invitasjon til foreldremøte for nye foresatte på epost. Vennligst ta kontakt med oss hvis du ikke har mottatt dette! Informasjonshefte kan du også lese på nettsiden: klikk på menyknappen oppe til venstre, finn fanen med Oppstart så ser dere informasjonshefte. Her står det også utfyllende informasjon om hvordan oppstarten foregår med Jåttåmodellen- en foreldreaktiv tilvenning.

Foreldremøte er i barnehagen 23.5.24 kl 18.00 med følgende innhold:

Stavangerbarnehagen og pedagogisk innhold i barnehagen
Oppstart og tilvenning den første tiden (Jåttåmodellen)
HMS
Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Info om avdelingen og dagsrytmen
Praktisk informasjon
Info om besøksdager, avdeling og oppstartsdato
Tid til spørsmål.

Gi oss beskjed hvis du trenger tolk.

Ta kontakt hvis du lurer på noe!

Hilsen alle oss i Jåttå universitetsbarnehage


Mai er her og nasjonaldagen skal feires i barnehagen på tradisjonelt vis😊.
Dato for feiringen her i Jåttå barnehage er onsdag 15 mai. Vi skal gå i tog, ha tradisjonelle 17.mai-leker, spise pølser og is!

Barna i Solkubben skal gå først i toget. De trenger ikke ta med egne flagg, barnehagen har kjøpt egne store flagg til bruk i Flaggborgen. Barn for øvrig kan ha med egne flagg med navn.

Kl.09.00: Barna må være i barnehagen
Kl.09.15: Vi går i tog i nærmiljøet

Rute for toget:
Vi går forbi barnehagen (Boremarkveien), ned Austtunveien, første til høyre i rundkjøring, første til høyre opp Austtunlia, første til høyre og bort til barnehagen igjen.

Foreldre, besteforeldre og andre interesserte inviteres til å komme for å se på toget. Etter toget går foreldre hjem, og barna samles i barnehagen for sang, 17.mai-leker og mat. Dette har personalet ansvar for.

Vi gleder oss til en fin feiring i Jåttå barnehage!!
Ta kontakt hvis dere lurer på noe.

Mvh personalet


For barnehageåret 2024/2025 er følgende datoer satt av til felles planleggingsdager for alle skoler/SFO - er og kommunale barnehager
14. august 2024
15. november 2024
02. januar 2025
I tillegg har de kommunale barnehagene felles planleggingsdag:
22. april 2025
Den femte planleggingsdagen fastsetter den enkelte barnehage, i samråd med samarbeidsutvalget. Denne datoen kommer vi tilbake me siden.

Når: Tirsdag 16. april blir det dugnad fra klokken 19:00 til 21:00

Hva: Det vil bli nedvask av hver avdeling, så det forventes at foreldre fra hver avdeling stiller. Det er i tillegg rydding og kosting av trappeoppgang og uteområdet ved inngangene, samt klargjøring av kjøkkenhagene. 


FAU ordner med litt drikke og snacks til dugnadsgjengen, men det er lite penger på FAU konto, så de som vil kan bidra med 30 kr på Vipps (#502018 FAU Jåttå Barnehage). 

Spørsmål ang Dugnaden: margrethe.tungesvik@gmail.com
Meld dere på via arrangement på Spond Jåttå barnehage (ta kontakt med FAU-representant på din avdeling om du ikke er medlem)

Hilsen Dugnads-ansvarlige i FAU


Tradisjonen tro arrangerer Jåttå barnehage "Jåttåfest" (tidligere monsterfest) for barna torsdag 15.februar. Jåttåfesten er vårt alternativ til karneval og skal være en fest som skal bidra til magi, begeistring og spenning, hvor barna og personalet deler glede og positive fellesopplevelser sammen.
Barna er med på å forberede Jåttåfesten gjennom blant annet å lage kostyme/hodeplagg som er felles for alle på avdelingen. Noen avdelinger samler inn BRUKTE t-skjorter som barna kan male på (gjerne de samme som i fjor som kan males oppå), mens andre avdelinger blir enige om andre kreative felles utkledninger som eksempelvis hodeplagg som lages i barnehagen. Barna lager også sammen en figur knyttet til tema av gjenbruks- og / eller naturmateriale.
Dagen feires med fellessamling for hele fløyen og avdelingsvis lunsj. Menyen denne dagen er pizza.
Begrunnelsen for ikke å ha karneval er at vi ønsker å gi alle barn et likeverdig tilbud. Vi ønsker ikke kjøpepress for å få tak på kostymer, og vi ønsker heller ikke at barna skal bli utsatt for press om å kle seg ut i bestemte drakter. Mange barn er fornøyde med kostymet sitt hjemme, men opplever stor skuffelse når de kommer i barnehagen og møter andre kostymer som de heller ville hatt. Gjennom å ikke ha individuelle kostymer barna har med hjemmefra har alle barna samme utgangspunkt og stiller likt. Vår erfaring med Jåttåfest med fokus på gjenbruk er at barna opplever større grad av forutsigbarhet (de vet hva de andre barna på avdelingen har på seg), og alle kan delta likeverdig i festen.
Vi gleder oss til en festdag sammen!

All kjøring med bil og på sykkel skal skje med riktig kjøreretning, inn i den ene enden og ut i den andre.

Hastigheten skal være lav - husk at barn ferdes der nede.

Og så har vi lagt merke til en del "feil" parkeringer i løpet av høsten, og ønsker å gi foreldre og ansatte en oppfriskning på hvor og hvordan vi parkerer.

* Parkeringsplassene på venstre side i parkeringsanlegget er forbeholdt personalet.

* Foreldrene parkerer på høyre side ved å rygge inn på plassen. 

* Fint om vi tenker på de neste som kommer etter oss også, og parkere beint innafor linjene slik at plassene ved siden av fortsatt kan brukes. Dette er spesielt viktig av bilene som står i midtlommen mellom søylene.

 


Til deg som er forelder til et barn som går i barnehage

Utdanningsdirektoratet har gitt Deloitte i oppdrag å gjennomføre en evaluering av endringer i barnehageloven som handler om barnas psykososiale barnehagemiljø. I den forbindelse er det utarbeidet en spørreundersøkelse om barnehagenes arbeid med å sikre et trygt og godt barnehagemiljø, som foreldre i utvalgte kommuner og barnehager blir invitert til å svare på. Det er frivillig å svare på undersøkelsen, og du har også mulighet til å hoppe over spørsmål som du eventuelt ikke ønsker å svare på.

Det vil ta ca. 5 minutter å svare på undersøkelsen, og siste frist for å svare er 10. januar 2024.

Du kommer inn på undersøkelsen ved å klikke på denne lenken:    https://response.questback.com/deloitte/barnehagemiljo eller scanne denne QR-koden :


Innledningsvis i undersøkelsen finner du mer informasjon om evalueringen. Alle som svarer vil være anonyme, og det er bare Deloittes evalueringsteam som vil ha tilgang til rådata fra undersøkelsen. Dersom du har spørsmål knyttet til spørreundersøkelsen kan du kontakte Deloittes evalueringsteam på følgende e-postadresse: evaluering@deloitte.no.

Vi håper at du vil ta deg tid til å svare, og slik bidra med verdifull informasjon til evalueringen!

Med vennlig hilsen,
Deloitte AS