Meny
Velg avdeling Forside
Hovedadresse Besøksadresse: Boremarkveien 2, 4032 Stavanger Postadresse: Postboks 355, 4067 Stavanger Telefon: 51913700 / 907 54 384 Faks: Merk epost med barnehagens navn
Styrers stedfortreder Bjørghild A Hamre 51913040 / 99298735 Send oss e-post
Virksomhetsleder Tove Erna Belland 90754384 Send oss e-post
Redaktør: Tove Erna Belland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

 Velkommen til Jåttå barnehage

Jåttå barnehage er en kommunal barnehage som holder til i Hinna bydel i Stavanger.

Vi har 16 avdelinger fordelt på 4 fløyer. Vi har egen kokk og et fantastisk flott uteområde.

Vår Visjon er: Vi kan se barnet innenfra

For å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning må vi kunne se barnet innenfra og dermed støtte barnas behov for tilknytning og utforskning. Det vi investerer av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna. Barn som blir sett innenfra:

- Får god selvfølelse

 - Blir robuste og selvstendige

 - Utvikler sosial kompetanse

- Opplever mestring og glede

- Undrer seg og får lyst til å lære

- Utvikler ansvarlighet

- Utvikler god psykisk helse

 

Som dere vet er det økt smitte i Stavanger og vi i Jåttå holder på å gjennomgå våre rutiner og beredskapsplan.
Vi håper at dere foreldre sammen med oss kan bidra med økt smittevern frem til jul.
Dersom noe skjer som angår deres barn blir dere kontaktet direkte. Vi følger da opp i tett dialog med Smittevernsavdelingen i Stavanger kommune.


Dersom du har fått beskjed om at barnet ditt må være i karantene, har du gjerne flere ting du lurer på. Noen foreldre kan oppleve situasjonen som stressende. 

Årets foreldreundersøkelse er rett rundt hjørnet. Utdanningsdirektoratets nasjonale undersøkelse varer i år fra 1. november til 20. desember. 

Vi ber om at alle foresatte snarest logger seg på IST barnehage og oppdatere kontaktinformasjon (mailadresse og mobilnummer). Det kan være greit å vite at det kun vil være én foresatt som mottar link til å besvare undersøkelsen. Dette vil som hovedregel være personen som ligger inne som regningsmottaker. Vedkommende vil motta én spørreundersøkelse/link pr. avdeling som hun eller han har barn i. Dette betyr i praksis at foresatte med to (eller flere) barn i samme avdeling kun vil motta én undersøkelse og dermed må svare på vegne av begge barna. 

God svarprosent er viktig for å kunne bruke resultatene i kvalitetsarbeidet i den enkelte barnehage, og vi håper på god oppslutning.

Det vil være barnehagen som sender ut undersøkelsen.


I Jåttå barnehage har vi tradisjon for å markere FN-dagen. I år blir det en litt annerledes markering fordi vi ikke kan samle alle foreldrene til kafe slik vi pleier. Avdelingene har likevel arbeidet med forberedelser i hele oktober og på torsdag, den 22.10 markerer vi selve FN-dagen.

Tema i barnehagen i høst er vennskap : hva er en god venn og hvordan kan vi være gode venner med hverandre? Nå i oktober har fokuset vært på hvordan vi også kan være venner med barn i andre land- og hvordan vi kan hjelpe dem som ikke har det så godt som oss og vise SOLIDARITET. Når vi har forberedt FN-dagen har vi snakket mye om hvordan barn, og særlig jenter har det i India. Vi har sett bilder av hvordan de bor, hva de kan leke med og hvordan de har det på skolen. Akkurat nå har de det verre enn før fordi pandemien er sterk i India. Derfor trenger de hjelp fra oss. Alle barn har laget et kunstverk i barnehagen, som de får med seg hjem på torsdag. Du som mor eller far kan vise solidaritet ved å vippse en frivillig sum med penger for dette kunstverket til Indiaforeningen, som støtter jenter i India: # 23624. Merk gjerne vippsen med Jåttå barnehage 

For noen år siden drev Indiaforeningen (http://www.indiaforeningen.no/) et barnehjem, men det er nå endret. I stedet støtter Indiaforeningen barna hver måned med økonomisk bistand som går til å dekke mat, klær, skolemateriell og medisiner. Pengene strekker lengre når man ikke må drifte et stort hus. Det er nå 16 barn som får hjelp i hjemmet sitt; 14 jenter og 2 gutter. Vanligvis gjennomføres besøk til barna, men den siste tiden har oppfølging og kontakt vært via jevnlige telefon samtaler på grunn av Covid 19 – og reiseforbud. Mange av barna har det vanskelig nå; men de er friske. Noen har også dette året mistet mye i flommen. Barna får undervisning via TV, men dette er også vanskelig pga. uregelmessig strømtilførsel og mange har dårlig utstyr. Verden er stoppet litt opp pga. Covid 19. I tillegg til hjelp i hjemmet har Indiaforeningen etablert et fond for å støtte jenter som tar høyere utdanning. Per i dag bidrar de til utdanning til 4 studenter. Målet er å ta opp 5 nye studenter hvert år, og gi hjelp til flere fattige jenter for å gi dem et bedre liv.  Indiaforeningen ønsker at jenter skal ha en stemme og at de selv skal få avgjøre viktige saker i eget liv og ha tilgang til de samme ressursene som menn. Ved å sikre flere kvinner utdanning vil man i tillegg sørge for at deres barn kan få mulighet til å vokse opp i et mer økonomisk stabilt hjem, samt ha et eget ønske om utdanning og dermed økt frihet. 

Vi håper dere får gode samtaler med barna om ulike forhold for barn i Norge og i andre deler av verden, og ulike forhold for gutter og jenter. Vi håper også dere får gode opplevelser sammen med barna og kunstverkene de har laget-  og at dere har anledning til å støtte Indiaforeningen gjennom vipps:

#23624 (merk gjerne med Jåttå barnehage)

TUSEN TAKK!


Jåttå er Universitetsbarnehage. Målet er at vi skal bidra til en økte sammenheng mellom teori og praksis. Det vil si at kommende barnehagelærere skal være mer rustet til den hverdagen som møter dem etter endt utdanning. I den forbindelse er det flere studenter og lærere som har tatt kontakt med  barnehagen om forespørsler om deltagelse i Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) eller Bacheloroppgaver


Regjeringen har laget en egen nettside med informasjon til foreldre om barn og koronavirus. På nettsiden finner du "alt" du trenger å vite som forelder til barn i barnehagen.

Vi er kommet godt i gang med arbeidet med Universitetsbarnehagesatsingen. Målet er å styrke barnehagelærerutdanning og samtidig heve kompetansen hos de ansatte i barnehagen.

Denne høsten starter 6 av barnehagelærerne med videreutdanning i veiledning, mange avdelinger er med i et forsknings- og utviklings arbeid (FoU) i samarbeid med faglærere på UiS, mange har studenter fra barnehagelærerutdanningen og assistenter og barne- og ungdomsarbeidere skal få kursing. VI er så heldige å ha fått avsatt midler til arbeidet både av Stavanger kommune og av UiS.


Det virker som om denne uken har gått fint, og at det har vært god stemning hos store og små. Det har vært kjekt å treffe mange nye barn og foreldre.  De aller fleste som har byttet til stor avdeling har taklet dette veldig fint og en ny på Øst som kun har vært der en dag, sa det så stolt og godt; "det er bare de små som går nede på Sør". Dersom overgangen er litt vanskelig er også det helt normalt, noen barn trenger litt lengre tid. 

Barnehagen og kommunen er fremdeles på Gult nivå med tanke på covid-19, noe som betyr at vi fremdeles tar imot barna ute. Vi ikke ønsker å ha foreldrene inn i barnehagen grunnet smittefare.

Hver avdeling er en kohort, med faste voksne og barn som tidligere.

Mandag 10.august har de ulike avdelingene fordelt seg på uteområdet som følgende:

ØST: Kneikå: Labyrinten, Stadion - Hytten ved sandkassen, Flaten - Asteroiden og Gliden - Hinderløypen

SØR: Berget - Skuten, Nuten - Dissene, Haugen - Lekeskuret og Tunet - sandkassen.

NORD: Holmen - Sandkassen, Vågen - Klatrestativet, Straen - bålplassen og Buktå - buskene ved hytten

VEST: Åkeren - skråningen, Markå  Amfiet, Engen - Sandkassen og Hagen - dissen.

Dere har lov å benytte garasjen ved henting og levering, Vi opplever at biler parkeres knotete utenfor nedkjørselen slik at vi som jobber her og andre som kjører inn ikke kommer forbi.

Husk: Syke personer skal ikke være i barnehagen, viktig med god håndhygiene, og redusert kontakt mellom personer - husk 1 meteren. 

Forøvrig gjelder fremdeles retningslinjene for sykdom, ble lagt ut på hjemmesiden 30. juni.

Velkommen alle sammen

 

 


Vi har lagen en liten filmsnutt for å ønske dere velkommen til barnehagen.