Meny
Velg avdeling Krabat barnehage Løvehulen
avd. Krabat Kjell Arholmsgate 26 4021 Stavanger Telefon: 51913300 Send oss e-post
avd. Haugtussa Åroliljastien 2 4021 Stavanger Telefon: 51913315 Send oss e-post
Redaktør: Elisabeth Hilde og Brita Bjotveit
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Løvehulen.

Her er det barn i alderen 1-3 år.

Vi håper at barnehageåret 2019-2020 blir et godt og kjekt år for oss alle. Vi ønsker at barnehagen skal være en god møteplass - og dere er alltid velkommen inn for å leke og være sammen med oss, ta en prat eller en kopp kaffe.....   Vi prioriterer og legger størst vekt på våre daglige møter/små samtaler ved bringing og henting – øye til øye. Da blir vi gode samarbeidsmodeller for barna! Vi anbefaler dere også å lese i « dagen i dag» boka. Da vil dere få innblikk i hverdagen vår og kanskje hva dere kan prate med barna om rundt middagsbordet.Foruten « dagboken» vil vi skrive 3-4 litt lengre brev til dere i året - hvor vi går mer i dybden på lek og spesielle interesser/ behov i gruppen. Disse brevene legger vi ut i papirform til dere i barnas hyller.   Ellers må dere følge godt med... for vi henger opp en del fotografier av barn i lek og samspill på veggene i garderoben og på avdelingen. Denne dokumentasjonen retter seg både mot dere som foreldre, men kanskje aller mest til barna som stolt kan peke på og snakke om mammaen sin som var på julefrokosten... Bildene  vil vi senere fordele og sende hjem til dere. Nytt av året er og at vi på Løvehulen og Småtroll legger ut felles månedsbrev på hjemmesiden. I disse brevene forteller vi dere hva vi skal gjøre framover ; om aktiviteter, merkedager, høytider og fellesprosjekter. Ikke minst vil vi skrive litt om hvorfor vi velger som vi gjør – og prøve å synliggjøre «den røde tråden» i  vårt pedagogiske arbeid.   Småtroll og Løvehulen.


Foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner og som trenger at barnet får et omsorgstilbud i en av Ullandhaug-barnehagene må ta kontakt med virksomhetsleder på e-post :

bbjotve@stavanger.kommune.no

Vær vennlig å gi beskjed om hvilket av byggene barnet ditt har plass i. Navn på barn og begge foresatte, omfang av omsorgstilbud og årsak for behov for omsorgstilbudet. 

Vi ønsker å få til en best mulig forutsigbarhet for alle parter. Dersom det er usikkerhet mht yrker og om dere kan levere vil vi vurdere hvert enkelt tilfelle.     mvh

Brita Bjotveit , Virksomhetsleder Ullandhaug-barnehageneHistorien om Corona viruset - en fortelling til barn :

https://krisepsykologi.no/historien-om-coronaviruset/


Vi er inne i høysesongen for influensa, og det snakkes i disse dager mye om coronaviruset og smittefaren. Det er derfor viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkningen og vi henstiller alle som går og jobber i barnehagen til å bidra til at vi holder oss friske. Vi følger Helsedirektoratet sin oppfordring om å henge opp plakater med generelle hygieneråd.

Vårens marsbrev, finner du her.

Barnehage og skole har gått over til digital saksbehandling /digitalt arkivsystem. 

Her er et feiende flott månedsbrev.

Her er tiårets første månedsbrev fra Småtroll og Løvehulen!

Her er et nytt og flott månedsbrev!

Her er et høstlig månedsbrev.