Meny
Velg avdeling Krabat barnehage Småtroll
avd. Krabat Kjell Arholmsgate 26 4021 Stavanger Telefon: 51913300 Send oss e-post
avd. Haugtussa Åroliljastien 2 4021 Stavanger Telefon: 51913315 Send oss e-post
Redaktør: Elisabeth Hilde og Brita Bjotveit
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Småtroll.

Her er det 9 barn i alderen 1-3 år.

Vi håper at barnehageåret 2019-2020 blir et godt og kjekt år for oss alle. Vi ønsker at barnehagen skal være en god møteplass - og dere er alltid velkommen inn for å leke og være sammen med oss, ta en prat eller en kopp kaffe.....   Vi prioriterer og legger størst vekt på våre daglige møter/små samtaler ved bringing og henting – øye til øye. Da blir vi gode samarbeidsmodeller for barna! Vi anbefaler dere også å lese i « dagen i dag» boka. Da vil dere få innblikk i hverdagen vår og kanskje hva dere kan prate med barna om rundt middagsbordet.Foruten « dagboken» vil vi skrive 3-4 litt lengre brev til dere i året - hvor vi går mer i dybden på lek og spesielle interesser/ behov i gruppen. Disse brevene legger vi ut i papirform til dere i barnas hyller.   Ellers må dere følge godt med... for vi henger opp en del fotografier av barn i lek og samspill på veggene i garderoben og på avdelingen. Denne dokumentasjonen retter seg både mot dere som foreldre, men kanskje aller mest til barna som stolt kan peke på og snakke om mammaen sin som var på julefrokosten... Bildene  vil vi senere fordele og sende hjem til dere. Nytt av året er og at vi på Løvehulen og Småtroll legger ut felles månedsbrev på hjemmesiden. I disse brevene forteller vi dere hva vi skal gjøre framover ; om aktiviteter, merkedager, høytider og fellesprosjekter. Ikke minst vil vi skrive litt om hvorfor vi velger som vi gjør – og prøve å synliggjøre «den røde tråden» i  vårt pedagogiske arbeid.   Småtroll og Løvehulen.


Fra 1. juli 2020 vil denne nettsiden ikke lenger være i bruk.

Vi anbefaler at dere abonnerer på den nye nettsiden, slik at dere får beskjed på mail når ny informasjon legge ut .Her er link til den nye nettsiden:


Det kan nå søkes om lavere foreldrebetaling, inntekten må ikke overstige 574.500,-. 

Søknad om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehageår, så det må søkes på nytt hvert barnehageår.

Du kan søke her, og fristen er snarest!


NB!
Nå når vi bruker 3 porter ved levering og henting , så er det viktig å være observant på det når vi parkerer /kjører. Pass på at det ikke blir noen farlige situasjoner der  barna kommer springende ut av porten alene, og at det blir uoversiktlig med biler som står parkert langs gjerdet. 

Minner om mail som ble sendt ut onsdag 3.juni , med informasjon om endring av åpningstid , og hvilke tiltak som gjelder for levering og henting i barnehagen + informasjon om gult nivå, som er det nivået barnehagen er inne i nå ( jfr. trafikklysmodellen )

Åpningstid : 7.30-16.30


I dag ble det maifest i barnehagen.  

Informasjon fra helsesjefen: 

I dagens situasjon kan mange oppleve at det er skummelt å komme til lege eller på sykehus. Nå som skoler og barnehager er åpne, kan det bli aktuelt å teste flere barn for koronavirus. Helsepersonell ser veldig annerledes ut enn vi er vant til. Lege og sykepleier dekker seg til med briller, munnbind, hette over håret og gule frakker. Dette kan skape utrygghet for både barn og voksne. En dårlig opplevelse i helsevesenet kan sette varige spor og føre til problemer med senere besøk i helsetjenesten. Vi vet av erfaring at dersom barn er godt forberedt på det som skal skje, blir det lettere både for barnet, foreldrene og for helsevesenet.  

Helsesjefen og samfunnsmedisinsk stab mener derfor det er viktig at barna får god informasjon. Skole og barnehage er en naturlig arena for å snakke om dette. NRK Super har laget en fin video i serien Bamselegen, som heter Virus spesial. Der vises smittevernutstyr og prøvetaking. 

Anbefaler familien  å se denne sammen med barna:

https://nrksuper.no/serie/bamselegen/DMPP21005620

 

 

Sommerferielappene blir lagt i sekkene til barna i dag. Fristen for å levere er snarest (innen 4.mai)

NB! Jeg ser når jeg sender mail til dere i Krabat så får jeg mange meldinger på feil mailadresser. I disse tider så er det viktig at dere har oppdaterte mailadresser/ kontaktinformasjon. Så jeg må be dere om å logge inn på Ist å sjekke at mail / tlf nr stemmer, og endrer det hvis det ikke stemmer:

https://stavangerg2.ist-asp.com/NO01103-pub/login.htm

 


Foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner og som trenger at barnet får et omsorgstilbud i en av Ullandhaug-barnehagene må ta kontakt med virksomhetsleder på e-post :

bbjotve@stavanger.kommune.no

Vær vennlig å gi beskjed om hvilket av byggene barnet ditt har plass i. Navn på barn og begge foresatte, omfang av omsorgstilbud og årsak for behov for omsorgstilbudet. 

Vi ønsker å få til en best mulig forutsigbarhet for alle parter. Dersom det er usikkerhet mht yrker og om dere kan levere vil vi vurdere hvert enkelt tilfelle.     mvh

Brita Bjotveit , Virksomhetsleder Ullandhaug-barnehagene