Ny i barnehagen

For de aller yngste barnehagebarna er foreldrene de trygge voksne som skal være brobygger fra det kjente til det ukjente. Hver vår inviteres nye små barn og foreldre til flere besøksdager. Vi setter av en fast dag i uken i løpet av mai og juni med et åpent tilbud til å møte opp å være sammen med oss. På denne måten får foreldre og barn god tid til å bli kjent med barnehagen, og bygge relasjoner med de ansatte. Tiden til tilvenning ved oppstart varierer. Vi setter alltid av minst 3 dager til tilvenning, og avtaler med foreldre underveis. Det vi ofte ser er at  barn blir raskere trygge på de ansatte i barnehagen når det brukes god tid til og bli kjent. Det er mange nye inntrykk for både barn og foreldre, og de første dagene må foreldrene være med i barnehagen.

Eldre barn som starter i barnehagen har gjerne ulike behov for tilvenning, men vi legge til rette for å gi dem god tid til overgangen. Hovedfokuset vårt er hele tiden trygghet og trivsel for det enkelte barn. Alle barn får en primærvoksen som er den voksne som i starten er mest sammen med barnet.