Våre ansatte

På denne siden kan du legge ut informasjon om ansatte.
Ausra Vagone
Fagarbeider
Verneombud
Telefon: 91816127
Anne Lill Tøfte
Fagarbeider
Telefon: 91816127
Bent Lindebø
Pedagogisk leder
Telefon: 91816127
Mette Line Egeland
Pedagogisk leder
Hanna Mo
Pedagogisk leder
Tillitsvalgt
Telefon: 41411625
Lillian Johansen
Fagarbeider
Tillitsvalgt
Telefon: 41411625
Haset Tekle
Assistent
Telefon: 41411625
Inger Marie Andersen
Assistent
Telefon: 41411625
Lasse Ludvigsen
Barnehagelærer
Telefon: 41411625
Lininn Egeli
Pedagogisk leder
Telefon: 91806234
Lisbeth Endresen
Fagarbeider
Telefon: 91806234
Jenny Marie Eklund Kristiansen
Pedagog
Telefon: 91806234
Anh Vuong
Assistent
Telefon: 91806234
Thi Nguyen
Fagarbeider
Telefon: 91806234
Angelika Eisenhut
Fagarbeider
Telefon: 91806234
Lise Gunn Andersen
Spesialpedagog
Telefon: 91806234
Camilla Schellhorn
Fagarbeider