Meny
Velg avdeling Forside
Logg inn
Logg inn
Lavere pris i barnehage

Fra august 2024 er maksprisen for en barnehageplass 2000kr.

Noen husholdninger har rett til lavere pris. For mer informasjon se kommunens nettsider.

Du kan søke om lavere pris for 2024/2025 fra 01. juni 2024.

De som ikke har hatt lavere pris tidligere søker som vanlig i Vigilo. Se mer informasjon på
kommunens nettsider.

Dersom du har hatt lavere pris i 2023/2024 og har barnehageplass fra høsten, trenger du
ikke registrere søknad selv. Kommunen vil gjøre en automatisk vurdering av om du fortsatt
har rett på lavere pris. Du må melde fra om det har skjedd endringer i husholdningen som
har betydning for retten til redusert betaling. Med husholdning menes her ektefeller,
registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som
bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste
18 månedene, eller har felles barn. Vi gjør oppmerksom på at kommunen kan omgjøre et
eventuelt vedtak dersom uriktige opplysninger om husholdning og inntekt er lagt til grunn
for behandlingen av søknaden.

Vennligst meld fra til kommunen innen 19. mai 2024 via barnehage.sfo@stavanger.kommune.no.

Informasjonen skal ikke sendes til barnehagen. Du skal ikke opplyse om spesifikke endringer. Ved endringer som har betydning for retten til
redusert betaling vil du ikke bli vurdert automatisk, og må legge inn søknad om redusert betaling etter 01. juni 2024 via Vigilo.