Meny
Velg avdeling Mumle Gåsegg
Dalsetveien 7A 4018
Telefon: 51913095 Send oss e-post
Redaktør: Tordis Nordbøe
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vi som jobber på Mumle Gåsegg:

Lillian J. Hein – pedagogisk leder 100%

Anne Gro Forgaard – barne- og ungdomsarbeider 100%

Helene L. Sjøthun – assistent 100%

 

Monika M. Eide – utfører av spesialpedagogisk hjelp

Ida Hakava - utfører av spesialpedagogisk hjelp

Mobilnummer: 959 71 559

Info til foreldre/foresatte i Åsen-barnehagene 

Barnehager og skoler kan fram mot sommeren lette på smitteverntiltak.

Regjeringen kom med en pressemelding onsdag 27.05. med utgangspunkt i at det nå er lite smittespredning i landet. Dette gjør at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. Trafikklysmodellen skal gjøre det enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas.  Hva det innebærer kan du lese mer om her: Trafikklysmodellen.

Barnehagene- og skolene er på gult nivå fra tirsdag 2.juni. Fredag 29.05. kommer det en ny smittevernveileder for barnehager og skoler som tar utgangspunkt i det nye systemet.  

Tidspunkter for hente/levere uke 23 

 I uke 21 og 22 har foreldre/foresatte levert og hentet barna til bestemte tidspunkter. Vi viderefører disse tidspunktene også ut uke 23, tom. fredag 5.juni.

 Dette fordi:

○ Vi skal ivareta smittevernreglene, f. eks unngå trengsel og store ansamlinger.

○ Vi skal legge til rette for gode levering - og hentesituasjoner.

 ○ Vi skal kunne være godt forberedt og tilby god kvalitet.

Fra uke 24 starter vi med ordinære åpningstider i Åsen-barnehagene med evt. lokale tilpasninger.

Vi vil i utgangspunktet kartlegge levering- og henting ved ordinære åpningstider og har dere foreldre/foresatte mulighet for å levere senere og/eller hente tidligere, så hadde vi satt stor pris på det.  Barnehagene er avhengig av et godt samarbeid med dere foreldre for å begrense belastningen i ytterkanten på dagene og for å få til en god og trygg hente- og bringesituasjon. Derfor er det viktig at du som foreldre/foresatte holder deg til tidspunktene som er satt opp.  Gi beskjed til personalet hvis barnet ditt blir hentet tidligere enn oppsatt tid.

I uke 23 vil vi komme med mer informasjon.

Henviser også til vår nye hjemmeside for informasjon fra Stavanger kommune om Covid-19: https://www.minbarnehage.no/aasen

Ta kontakt med din avdelingsleder hvis du har noen spørsmål.

 o Barnas Hus: kirsten.klungtveit@stavanger.kommune.no 

o Sørmarka og Vannassen: cathrine.monsen.bjornstad@stavanger.kommune.no 

o Tyrihans: tordis.nordboe@stavanger.kommune.no 

Mvh Virksomhetsleder Åsen-barnehagene Hanne R. Lindanger 

Tlf: 95011708E-post: hanne.rossa.lindanger@stavanger.kommune.no 


Skoler og barnehager i Stavanger, Sandnes Randaberg og Sola stenges fra og med fredag 13. mars. Det gjelder også idrettsanlegg og svømmehaller.

Tiltakene gjøres for å hindre spredning av coronavirus til utsatte grupper. Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19.

Følg med på skolene og barnehagene sine hjemmesider.

På skolenes og barnehagenes hjemmesider vil det så fort som mulig komme praktisk informasjon om hvordan barn og elever skal forholde seg til situasjonen.

Omsorgstilbud til barn av helsepersonell og andre i kritiske samfunnsfunksjoner

Barnehagene skal ha et omsorgstilbud i den enkelte barnehage innenfor ordinær åpningstid for barn av foreldre som jobber i helse og omsorgstjenesten eller i andre kritiske samfunnsfunksjoner. Dette tilbudet vil være på plass fra fredag 13.mars.  I informasjonen som har gått ut fra regjeringen betyr dette ansatte innen følgende områder:

Styring og kriseledelse

Forsvar Lov og orden

Helse og omsorg

Redningstjeneste

IKT-sikkerhet i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningssikkerhet

Vann og avløp

Finansielle tjenester

Kraftforsyning

Elektroniske kommunikasjonstjenester

Transport

Satellittbaserte tjenester

Apotekene  

Der begge foreldre jobber i kritiske samfunnsfunksjoner og som trenger at barnet får et omsorgstilbud i Åsen-barnehagene bes ta kontakt med virksomhetsleder Cathrine Monsen Bjornstad på e-post  cathrine.monsen.bjornstad@stavanger.kommune.no

Fint hvis dere skriver hvilken barnehage barna tilhører.  

Tilsvarende skal det være et omsorgstilbud for barn med særlige omsorgs behov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

I tillegg ønsker vi at barn av ansatte i Stavangers barnehager og grunnskoler skal få et omsorgstilbud.  

Alle ansatte møter på jobb som vanlig, med mindre de har avtalt noe annet med ledelsen i barnehagen.

Føringene for smittebegrensning som ble iverksatt onsdag 12.03 gjelder for alle ansatte.    

Med hilsen    

Cathrine Monsen Bjornstad  

Konstituert virksomhetsleder     

Åsen-barnehagene                  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur

 


Vi har fem planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Fire av disse er fastsatt av kommunen, den femte blir bestemt av den enkelte barnehage.

I Tyrihans er den femte planleggingsdagen lagt til 14. november. Barnehagen blir dermed stengt både 14. og 15. november 2019.